Technológia és Társadalom (2015-16-II hétfő 18:15-19:45)

Printer-friendly version

Technológia és Társadalom (mérnök)

A tantárgy célja, hogy a hallgatók kritikus fogalmi keretet és szemléletmódot alakítsanak ki a technológia legfontosabb társadalmi és filozófiai problémáinak kezeléséhez. Középpontban a technológia fejlődésének, kockázatainak és lehetőségeinek bemutatása áll, de nem marad el a technológia, társadalom és a tudomány kapcsolatának bemutatása sem.

A témát esettanulmányok támogatják. A történetek a formálódó technológiák sajátosságait mutatják be, kitér a kialakulásuk körüli vitákra. A műszaki esettanulmányok a technikai fejlődés lehetőségeit, a technológiai bezártságot, és a kockázatok elemzésének nehézségeit szemléltetik. A természettudományból vett esetek a felhasznált tudás határait és bizonytalanságát szemléltetik. Az orvosi esettanulmányok a kísérlettervezés nehézségeit és etikai problémáit mutatják be.

Tematika

 • A technológia sikerességének kritériumai
 • Technológia és a tudomány viszonya
 • A technológiai kockázat és a technikai hatáselemzés
 • A tudomány- és technológia tanulmányok (STS) megközelítései
 • Technológiafejlődés-elméletek
 • Technológiai paradigmák
 • A technológiai determinizmus és indeterminizmus
 • A műszaki kísérletek aluldetermináltsága
 • A technológiai bezártság
 • Egy eljárás hatékonyságának megállapítása az orvostudományban
 • Az orvosi technológiák etikai kérdései
 • A szakértői tudás fajtái
 • A műszaki tudás természete
 • Hallgatólagos tudás szerepe a technológiai folyamatokban
 • A technológia társadalmi konstruálása (Social Construction of Technology)

Ajánlott irodalom

Andrew Feenberg (2009): Democratic Rationalization: Technology, Power and Freedom. Readings in The Philosophy of Technology. Rowman and Littlefield Publishers Inc.

Harry Collins és Trevor Pinch (2007): Dr. Gólem: Útmutató az orvostudományhoz. Budapest: Scolar Kiadó.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem: What You Should Know about Science. Cambridge: Cambridge University Press, second edition.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem at Large: What You Should Know about Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

Farkas János: A technikaszociológia alapjai

W. E. Bijker, T.P. Hughes and T. J. Pinch (eds) (1987) The Social Construction of Technological Systems. MIT Press.

2015-16-II Technológia és Társadalom

Követelmények: 

A tárgy félévközi jegyes, összességében a jegyszerzéshez két zárhelyit kell teljesíteni.

-A szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyit teljesíteni kell, legalább 50%-os eredménnyel.
-A pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi teljesíteni kell (az esetleges pótlások/javítások után) legalább 50%-os eredménnyel.
-A végső jegy a két zárthelyin szerzett pontok és az esetlegesen szerzett pluszpontok összege alapján kerül meghatározásra.

Lehetőség van ZH-k kiváltására:
-Esszé írásával az órán felkínált témákból (lásd a slideokban) - előre be kell jelentkezni a témákra, mert egy témából 1-2 hallgatót várunk csak
-A 14-ik héten 10+5 perces előadás tartásával az órán érintett bármelyik témából - előre be kell jelentkezni, véges a helyek száma

Fejenként legfeljebb 1 esszé és 1 előadás készíthető.

A számonkérések eredményei:

http://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub