Érveléstechnika - logika (2015-16-II kedd 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2015-16-II Érveléstechnika - logika GK

Részletes leírás: 

 

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA KURZUS RÉSZLETES TEMATIKÁJA

1. ÓRA

ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei. Az érveléstechnika haszna.

2. ÓRA

MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? Az érvelés rekonstrukciója. Toulmin séma. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

3. ÓRA

RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megsértése: bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, kibújás a bizonyítás kényszere alól, apellálás. Bizonyítás terhe.

4. ÓRA

ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Személyeskedés, hitelességet érintő érvelési hibák. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás.

5. ÓRA

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. ÓRA

ZH

7. ÓRA

Első vitaóra.

8. ÓRA

Második vitaóra

9. ÓRA

INDUKTÍV ÉS DEDUKTÍV ÉRVEK

Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

10. ÓRA

BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok.

11. ÓRA

KONDICIONÁLIS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Konstruktív dilemma, Destruktív dilemma.

12. ÓRA

II. ZH/ISMÉTLÉS ÉS GYAKORLATOK

13. ÓRA

II. ZH/ISMÉTLÉS ÉS GYAKORLATOK

14. ÓRA

Plusz vitaóra vagy játék plusz pontért.

 

Követelmények: 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból tevődik össze.

Plusz pontért: VITA.
Plusz pontért: Moodle tesztek.
A Moodle tesztek pontozásáról bővebben a Menetrend-követelmények dokumentumban olvashattok: 
http://filozofia.bme.hu/sites/default/files/Ervelestechnika-logika_0_-_M...

Plusz pontért:
Házi feladatok, amelyeket lent megtaláltok.
- Érvelési térkép (Beadási határidő: 2016.03.28.)
- Deduktív-induktív feladatlap (Beadási határidő: 2016.05.04.)
 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: 
BMEGT41A027
BMEGT418959

  • A kurzus teljesítéséhez a félév során legalább 2 ZH-t kell egyenként elégségesre (2) megírni.
  • A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet a pótlási héten.

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)
Kurzuskód:
BMEGT419021

  • Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. 
  • A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.

FONTOS!

  • A ZH-k minden Érveléstechnika-logika kurzuson egységesek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.
  • A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a honlapon található órai diasorok támogatják. 

1. ZH időpontjai, helye: 

Kedd: 10.15-11.45.: 2016. Március 29. E306
Csütörtök: 12.15-13.45.: 2016. Március 24. E404

2. ZH időpontjai, helye:

Kedd: 10.15-11.45.: 2016. Május 10. E306
Csütörtök: 12.15-13.45.: 2016. Május 12. E404

PÓT ZH-k időpontja, helye:
- május 24-én 10.00-12.00 között az 503-ban, 
- május 25-én 10.00-12.00 között az 503-ban,
- május 26-án 12.00-14.00 között az E502-ben.

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992
Zentai I.: A meggyôzés útjai, Typotex, Bp. 1998.
Tóth O.-Zentai I.: A meggyôzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999
Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997 

Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984
Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó
Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Az órák friss hírei: 

Ajánlott a House of Cards (Kártyavár) című sorozatból megnézni és elemezni a három elnökjelölt vitáját. A vitában számos jól felismerhető, az órákon megtanult fogalmak és érvelési hibák ismerhetőek fel.  A vita a 3. évad 11. részében látható, a 19.16-tól kezdődik.

Ezt a részt megtaláljátok a következő linken a felirattal együtt:

A következő filmek ajánlottak közös filmnézésre és ezeken keresztül az órai anyag átbeszélése:
12 dühös ember (http://www.imdb.com/title/tt0118528/)
- Kódjátszma, The Imitation Game (http://www.imdb.com/title/tt2084970/?ref_=nv_sr_1)
The Great Debaters (http://www.imdb.com/title/tt0427309/)
- Az ördög ügyvédje (http://www.imdb.com/title/tt0118971/)

Időtartam: 
2