Designelmélet I. (2015-16-II csütörtök 12:15-14:45)

Printer-friendly version

Designelmélet I.

A tárgy bemutatja az esztétika olyan alapvető, a design szempontjából is releváns fogalmait mint a forma, funkció, stílus, az észlelés és jelentés, az ízlés és az esztétikai ítélet. Az elméleti megközelítést a modern design- és építészettörténet fontos korszakaiból, klasszikus alkotásai közül választott példák elemzésével ötvözi. A design tárgykörét tágan fogja fel, amelybe a tárgytervezésen túl beletartozik az építészet, illetve a városi és természeti környezet alakítása is. Hangsúlyosan foglalkozik a tárgyalkotás és a befogadás folyamatával, meghatározó tényezőivel, illetve a tárgyelemzés és -értékelés módszereivel.

2015-16-II Designelmélet I. KB

Részletes leírás: 

Tematika: 1. Az esztétika fogalma, körülhatárolása. Techné, mesterség, design. Desing és művészet. A tájékozódás forrásai 2. „A tárgy elnyeri formáját” – tárgyak és tárgysorozatok. Forma és funkció 3. A formaalkotás tényezői: Szempontok és gyakorlati példák 4. Anyag, techné, jelentés 5. Stílus és stílusok, korszakok és jelentések 6. A modern design fejezetei I.: arts and crafts 7. A modern design fejezetei II.: a gépesítés átveszi az uralmat. Tömegtermelés, módszer 8. A modern design fejezetei III.: Design a digitális korszakban 9. Design és vizuális kultúra 10. A befogadás kérdései. Az ízlés, használat, értelmezés, értékelés. 11. Léptékek és módszerek. A tárgyaktól az épületekig 12. Ökológia és design, fenntarthatóság és esztétikum 13. A design társadalmi és kulturális kontextusa, esztétikum és etika

Követelmények: 

Kötelező irodalom: a tárgyhoz készített elektronikus szöveggyűjtemény nemzetközi és hazai munkákból valamint az órai prezentációk ppt formában hozzáférhető anyaga. Ajánlott irodalom: Tatarkiewicz, Wladislaw: Esztétikai alapfogalmak. Kossuth Kiadó 2000 Clark, Hazel - Brody, David (szerk.): Design Studies. A Reader. Berg 2009 Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetlen. Építészeti írások a 20. századból. Typotex 2000 (2004) Ernyey Gyula: Design. Tervezéselmélet és termékformálás 1750-2000. Dialóg-Campus Kiadó 2000 Zalavári József: A forma tervezése. Designökológia. Designökológiai kislexikon. Scolar Kiadó 2008