A Gólem (2015-16-I szerda 18:15-19:45)

Printer-friendly version

A Gólem

  • Miért QWERTY billentyűzetet használunk, amikor van 25-30%-kal hatékonyabb billentyűzetkiosztás is? Egy gépírónő naponta órákat dolgozik fölöslegesen!
  • A placebo gyógyít vagy csak azt hisszük, hogy gyógyít? Aki nem hisz a placebóban, nem gyógyul meg tőle? Miért nem használjuk tömegesen, ha a placebo valóban működik?
  • Miért gondoljuk, hogy az olaj és a szénhidrogének őslényi maradványokból erednek, amikor már olyan helyen is találtak olajt, ahol nem lehettek őslényi maradványok, és más, élettel nem rendelkező bolygókon is találtak már szénhidrogéneket?
  • Egy mérnök megmondta a kilövés előtti este, hogy a Challengert nem szabad föllőni. Honnan tudta? A vezetők miért döntöttek mégis úgy, hogy föllövik? Ők is mérnökök voltak!
  • Még mindig kevés az elektromos autó. Lassú a fejlesztés? Miért? Pedig már száz évvel ezelőtt is volt tökéletesen működő elektromos autó!
  • Tévedett vajon a század legnagyobb kémikusa, amikor azt állította, hogy a C-vitamin gyógyítja a rákot?

A Gólem a modern tudomány és technika metaforája: egy roppant erejű óriás, amely sem saját képességeivel, sem korlátaival nincs tisztában. A nagymama egyetlen szavára felássa a kertet, de azért jobb, ha az unokák távol maradnak. A Gólemet még soha senki nem látta teljes egészében, de számtalan történetet mesélünk róla.

A tárgy a műszaki és természettudományos képzések elején szokásos bevezető, szemléletformáló feladatot látja el a tudomány és technika történetéből vett esettanulmányok segítségével. Az izgalmas sztorik mellett bemutatjuk a kortárs tudományelemzés néhány fogalmát, mint a kísérletező regresszusa, az episztemikus kultúrák és a szakértői hallgatólagos tudás.

A kurzus Harry Collins és Trevor Pinch nagysikerű könyvsorozatára, a Gólem-könyvekre épül. A történetek a még nem lezárt ismeretek, formálódó technológiák jellemző sajátosságait és körülményeit hivatottak bemutatni. A kurzus kitér a tudomány és technika alakulását övező vitákra, a szélesebb társadalommal való kölcsönhatásokra, a felmerülő etikai szempontokra és a szakértelem társas elosztásával kapcsolatos kérdésekre is, amelyek nagymértékben segíthetik a műszaki pályára készülőket és a laikusokat egyaránt.

2015-16-I A Gólem NE

Részletes leírás: 

1. óra: A Gólem mint a modern tudomány metaforája (viták a Challenger-katasztrófa körül).

2. óra: Döntő kísérletek a tudományos elméletek elfogadásában (a relativitáselmélet ellenőrzése: Eddington kísérletei).

3. óra: A kísérleti eredmények elfogadása és a bizonyítási kultúrák (a placebohatás jelensége, a C-vitamin hatékonyságának vizsgálata)

4. óra: A hatékonyság megállapítása az orvostudományban (a Salk-oltás esete).

5. óra:  A Tudósok viselkedése problémák esetén (aluldetermináltság a napneutrínó-kísérletekben, valamint az élet eredetéről szóló vitákban).

6. óra: Tudományos közösségek vitái (az olaj eredetéről szóló viták és a hidegfúzió története).

7. óra: ZH1

8. óra: A technológiai fejlődés útfüggése (a kerékpár mai formájának kialakulása; francia elektromosautó-fejlesztések a 70-es években).

9. óra: A technológiai kockázat társadalmi vonatkozásai (19. századi viták a gyermekmunka, valamint a gőzkazánok biztonsága körül).

10. óra: A technológia sikerességének kritériumai (a Patriot rakéták esete, Querty billentyűzet).

11. óra: Laikus és szakértői tudás (az AIDS-aktivisták esete; viták a csernobili katasztrófa hatásairól Angliában).

12. óra: Konklúziók: a tudomány és technika társas viszonyai és társadalmi beágyazottsága.

13. óra: 2. zárthelyi.

14. óra: Szabadon választható nyílt viták a Gólem témakörében.

Ajánlott irodalom:

Harry Collins és Trevor Pinch (2007): Dr. Gólem: Útmutató az orvostudományhoz. Budapest: Scolar Kiadó.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem: What You Should Know about Science. Cambridge: Cambridge University Press, second edition.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem at Large: What You Should Know about Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

Követelmények: 

A szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi teljesítése legalább 50%-os eredménnyel.

A pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi teljesítése (az esetleges pótlások/javítások után) legalább 50%-os eredménnyel.

A számonkérések időpontja:

1. zh: október 19, 20, 21, 22 (mindenkinek az óra napján,  helyén és időpontjában)

2. zh: november 30- dec 3 (mindenkinek az óra napján, helyén és időpontjában)

ZH/Vizsga eredmények

az eredmény adatbázisban

találhatók.

 

0-19: 1

20-24: 2

25-28: 3

29-32: 4

33- 40: 5