Érveléstechnika - logika (2015-16-I szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2015-16-I Érveléstechnika - logika GK

Részletes leírás: 

TEMATIKA

1. ÓRA
ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK
Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei. Az érveléstechnika haszna.

2. ÓRA
MI EGY ÉRV?
Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? Az érvelés rekonstrukciója. Toulmin séma. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

3. ÓRA
RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.
Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megsértése: bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, kibújás a bizonyítás kényszere alól, apellálás. Bizonyítás terhe.

4. ÓRA
ÉRVELÉSI HIBÁK 2.
Személyeskedés, hitelességet érintő érvelési hibák. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás.

5. ÓRA
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS
Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. ÓRA
ZH

7. ÓRA
Első vitaóra.

8. ÓRA
Második vitaóra.

9. ÓRA

INDUKTÍV ÉS DEDUKTÍV ÉRVEK
Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.
 

10. ÓRA

BEVEZTÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA
Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok.
 

11. ÓRA

KONDICIONÁLIS
Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Konstruktív dilemma, Destruktív dilemma.

 

12. ÓRA

Vitaóra és ZH felkészítés.

13. ÓRA
II. ZH

14. ÓRA
Játék plusz pontért.

 

Követelmények: 

A megajánlott jegy vagy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból (vitaórák) tevődik össze, vagy az ún. gamification teszteken szerzett pontokból, amelyeket minden óra után ki lehet tölteni a bme-s moodle felületén.

Plusz pontért: VITA.
Plusz pontért: utolsó órán játék.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY
Kurzuskódok: 
BMEGT41A027
BMEGT418959

A pótlási hét végére: minimum 1 ZH-t elégségesre meg kell írni, vagy a játékban szerzett pontszámok alapján áll össze a jegy.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY
Kurzuskód:
BMEGT419021
Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni, vagy a játékban szerzett pontszámok alapján áll össze a jegy. Jegy a félév végén születik meg. A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga.

 

FONTOS!
A ZH-k minden Érveléstechnika-logika kurzuson egységesek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.
A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a honlapon található órai diasorok támogatják. 

 

1. ZH időpontjai, helye: 

SZ: 10.15-11.45.: 2015. október 14.
CS: 10.15-11.45.: 2015. október 21.

2. ZH időpontjai, helye:

SZ: 10.15-11.45.: 2015. december 2.
CS: 10.15-11.45.: 2015. december 3.

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Aronson, E. - Pratkanis, A. R.: A rábeszélõgép. AB OVO, Bp. 1992
Zentai I.: A meggyôzés útjai, Typotex, Bp. 1998.
Tóth O.-Zentai I.: A meggyôzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

Arisztotelész: Rétorika. Telosz Kiadó, Bp. 1999
Pléh Cs.- Síklaki I.- Terescsényi T. (szerk.): Nyelv-kommunikáció-cselekvés. Osiris, Bp. 1997 

Kneale, W. - Kneale, M.: A logika fejlõdése. Gondolat, Bp. 1984
Pólos L. és Ruzsa I. (1987): A logika elemei. Bp. Tankönyvkiadó
Ruzsa I. - Máté A.: Bevezetés a modern logikába. Osiris, Bp. 1997

Az órák friss hírei: 

A Kérdések és Válaszok órához a következő linkeken található videókat érdemes megnézni (ezek találhatóak meg a diasorban is):
- Paxman-mellébeszélés: https://drive.google.com/a/filozofia.bme.hu/file/d/0B9UcIcKepVEOcFh4Tmt1...
- Komplex kérdés Hajdú-Berki: https://drive.google.com/a/filozofia.bme.hu/file/d/0B9UcIcKepVEOdTdQSUtl...
- Obama vs. Romney vita (2012-es elnökválasztás): https://www.youtube.com/watch?v=Jz4F0Mykx6k

Továbbá ajánlott a House of Cards (Kártyavár) című sorozatból megnézni és elemezni a három elnökjelölt vitáját. A vitában számos jól felismerhető, az órákon megtanult fogalmak és érvelési hibák ismerhetőek fel.  A vita a 3. évad 11. részében látható, a 19.16-tól kezdődik.
Ezt a részt megtaláljátok a következő linken a felirattal együtt:

Az induktív és deduktív érvek óra anyagához kapcsolódik a Boszorkányper című epizód a Gyalog galopp című filmből: https://www.youtube.com/watch?v=qvzNfKvIG9s

Időtartam: 
2