Érveléstechnika - logika (2015-16-I szerda 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2015-16-I Érveléstechnika - logika ForgG

Részletes leírás: 

TEMATIKA

1. ÓRA
ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei. Az érveléstechnika haszna.

2. ÓRA
MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? Az érvelés rekonstrukciója. Toulmin séma. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

3. ÓRA
RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megsértése: bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, kibújás a bizonyítás kényszere alól, apellálás. Bizonyítás terhe.

4. ÓRA
ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Személyeskedés, hitelességet érintő érvelési hibák. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás.

5. ÓRA
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. ÓRA
Első Zárthelyi Dolgozat az első 5 óra anyagából. 

7. ÓRA
Első vitaóra.

8. ÓRA
INDUKTÍV ÉS DEDUKTÍV ÉRVEK

Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

9. ÓRA
BEVEZTÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok.

10. ÓRA
KONDICIONÁLIS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Konstruktív dilemma, Destruktív dilemma.

11. ÓRA
Második vitaóra és ZH felkészítés.

12. ÓRA
Második Zárthelyi Dolgozat

13. ÓRA
Játék plusz pontért.

 

Követelmények: 

A megajánlott jegy vagy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból (vitaórák) tevődik össze, vagy az ún. gamification teszteken szerzett pontokból, amelyeket minden óra után ki lehet tölteni a bme-s moodle felületén.

Plusz pontért: VITA.
Plusz pontért: utolsó órán játék.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY
Kurzuskódok
BMEGT41A027
BMEGT418959

A pótlási hét végére: minimum 1 ZH-t elégségesre meg kell írni, vagy a játékban szerzett pontszámok alapján áll össze a jegy.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY
Kurzuskód:

BMEGT419021
Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni, vagy a játékban szerzett pontszámok alapján áll össze a jegy. Jegy a félév végén születik meg. A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga.

 

FONTOS! 
A ZH-k minden Érveléstechnika-logika kurzuson egységesek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.
A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a honlapon található órai diasorok támogatják. 

 

1. ZH időpontjai, helye: 

Szerda: 12.15-13.45.: 2015. október 21.
Csütörtök: 12.15-13.45.: 2015. október 15.

2. ZH időpontjai, helye:

Szerda: 12.15-13.45.: 2015. december 2.
Csütörtök: 12.15-13.45.: 2015. november 26.

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)
Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Időtartam: 
2