Érveléstechnika - logika (2014-15-II szerda 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2014-15-II Érveléstechnika - logika ForgG

Részletes leírás: 

Tematika

 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei.
 2. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.
 3. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.
 4. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Hamis dilemma.
 5. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.
 6. Első zárthelyi dolgozat az addig tanultakból (Az 1-5. óra anyagából).
 7. A racionális vita általános és speciális szabályai. Vitában előforduló hibák: álláspont illegitim  megváltoztatása, szalmabáb érvelés (árnyákbokszolás), nevetségessé tétel, kibújás a bizonyítás  kényszere alól, a bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása. 
 8. Gyakori érvelési hibák: tekintélyre hivatkozás, nem tudásra apellálás, érzelmekre apellálás, szánalomra apellálás, átminősítés, fenyegetésre  apellálás. Induktív érvek. R-E-I-A módszer. Induktív általánosítás.
 9. Kérdések és Válaszok. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái. 
 10. Első vitaóra
 11. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.
 12. Elemi és összetett érvelések. Független és kapcsolt premisszák. Logikai térkép. Hiányos következtetések. Kiegyensúlyozott álláspont. Érvelés rekonstrukciójának lépései. Körbenforgó érvelés.
 13. Második zárthelyi dolgozat. (A 7-9, 11-12. óra anyagából.) 
 14. Második vita óra.
Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása. A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a honlapon található órai diasorok támogatják. 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 60+60=120), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból, elvállalt plusz feladatokból tevődik össze. 

 

 

1. zh időpontjai, helye: 

2015. március 18-19.

2. zh időpontjai, helye:

2015. május 6-7. 

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Időtartam: 
2