A társas lény (2014-15-II szerda 12:15-13:45)

Printer-friendly version

2014-15-II A társas lény SzA

Részletes leírás: 

A tárgynak KÉT FORMÁJA is létezik:

(1.) A (BMEGT41A011) a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése. Ha a zárthelyi dolgozatok pontszánának összege legalább 5 pont, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. Vizsgaidőpontot NEM kell felvenni ezzel a FÉLÉVKÖZIS kóddal.

(2.) A (BMEGT419722) a vizsgajegy megszerzésének feltételea két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése. Ha a zárthelyi dolgozatok pontszánának összege legalább 5 pont, akkor a pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokban bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. A VIZSGAJEGY megszerzéséhez FEL KELL VENNI egy vizsgaidőpontot. TEHÁT: Így a két tárgy feltételei azonosak! A különséget az adminisztráció jelenti.

(3.) Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése.

Követelmények: 

A kurzus során két zárthelyi dolgozatot írunk az órán elhangzott anyag alapján. A zh kérdések a tantárgy weboldalán fent lévő ppt-kben szereplő anyagra vonatkoznak. A zh előtt legkésőbb egy héttel felkerül a weboldalra a lehetséges zh kérdések listája.

Bár a dolgozat megírásához a ppt-ken szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik:

Atkinson et al. (eds.): Pszichológia. Osiris, 1994, 18-19. fejezetek.

Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.

 

Zh időpontok:

1. zh: 03.30. (hétfő) és 04.01. (szerda)

2. zh: 05. 04. (hétfő) és 05. 06. (szerda)

Pótlás: 05. 18-19-20. 12:00 h     E505

 

 

Pontszámok:

16,5 - 20        jeles (5)

14- 16            jó (4)

11,5 – 13,5    közepes (3)

9 – 11            elégséges (2)

0 -8,5            elégtelen (1)

 

 

 

Időtartam: 
2