Mérnöketika (2014-15-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Mérnöketika

Ha szeretnénk helyesen cselekedni, felelős szakemberként működni a magunk és a környezetünk javára, akkor sem magától értetődő, hogyan tehetjük ezt meg. Mit jelent helyesen cselekedni? Hogyan lehet helyes döntéseket hozni? Vajon az erkölcsileg helyes megoldás hogyan egyeztethető össze a szakmai és anyagi érdekekkel? Ilyen és ezekhez hasonló fontos kérdésekre keresssük a válaszokat a kurzuson.

2014-15-I Mérnöketika HU

Részletes leírás: 

Célunk a résztvevők felkészítése a mérnök társas szerepeiből adódó konfliktusok megértésére, társadalmi és morális összefüggésekben való értelmezésre, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére.

Alapfogalmak, az etika és az erkölcs természete, alapvető etikai elméletek. Az erkölcsi döntések döntéselméleti háttere. Erkölcsi, műszaki, gazdasági kérdések komplex figyelembevétele. A mérnöki munka: foglalkozás és hivatás. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A mérnöki tevékenység társadalmi, természeti, kulturális hatásai. A szerepekből adódó konfliktusok, lehetőségek és felelősség. A konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszközének bemutatására.

Követelmények: 

A jegy megszerzésének lehetséges módjai:

1.  Két zárthelyi (minimum elégségesre) történő megírása. 1. ZH a 6. héten (2014.10.13.), 2. ZH a 13. héten 2014.12.01.). Pót zh az első pótlási héten az óra időpontjában. A jegy: 30% 1. ZH és 70% 2. ZH. Ponthatárok: 1. ZH megfelelt: 13-tól, 2. ZH megfelelt : 17-től. 

2.  A jegy megszerezhető  egy max. 10 perces órai előadással is. (Órák végén adok házi feladatot, azokból felkészül, és a következő órán elmondja. Az előadási szándékot emailen előre jelezni kell.)

3.  A jegy megszerezhető házi dolgozat elkészítésével is. A feladat leírása és az értékelés szempontok a honlapon (lásd az órai anyagoknál!) találhatók. A feladat leadási határideje 2014. 12. 01.)

A pontozás (1., 3. esetén): 87-100 pont: 5, 75-86: 4, 61-74: 3, 47-60: 2, 0-46: 1

Az órák friss hírei: 

A 2. ZH-k megtekinthetők a 2014.12. 08-i előadás után. 

PÓT ZH. dec. 15-én, hétfőn 10-től a K174. (Az óra helyén és idejében.)

 

 

Időtartam: 
2