Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2014-15-I szerda 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket.

  • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
  • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
  • Hogyan manipulál a média?
  • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
  • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
  • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2014-15-I Érvelés, tárgyalás, meggyőzés PA

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés c. tárgy keretében az érvelés, a tárgyalás és a meggyőzés jelenségével, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. A következő kérdéseket fogjuk körüljárni (a végső válasz reménye nélkül): 

 

Az aktuális félév témái

(Az alábbi témákból lesz a vizsga is)

 Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni?Meggyőzés,
kommunikáció alapfogalmai
 Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre a döntéseink meghozatalában? Hogyan használhatják ki ügyes kommunikátorok ezeket a szabályszerűségeket saját céljaik érvényesítéséhez?Attitűdök, érzelmek, disszonanciaelméletek, társadalmi kategorizáció, emlékezés,Mit nevezünk racionalitásnak, és mik a racionálisnak tekintett stratégiák alkalmazásának az előfeltételei? (logika, racionális döntéselmélet) Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását?Racionalitáselméletek,
a racionalitás hatóköreA csoportközi konfliktusok elemzése a szociálpszichológia szemszögéből. Csoportos döntési folyamatokat befolyásoló tényezők elemzése.Csoportközi konfliktusok, csoportgondolkodás, normakövetés

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd az andras.pinkasz at filozofia.bme.hu e-mail-címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

 

Ajánlott irodalom:

Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához.

Zentai István - A meggyőzés útjai
Zentai István - A meggyőzés csapdái

További ajánlott irodalom:

Elliot Aronson - Anthony R. Pratkanis: Rábeszélőgép

Zentai István - Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban

Követelmények: 

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, amelyek közül az egyik pótlására/javítására a pótlási héten lesz lehetőség. Összesen körülbelül 30h munkával lehet elérni a jeles szintet, ami összesen kb. 3 napi készülést jelent.

Részletesebben a zh-król:

Az október 27-ei héten és a december 8-ai héten lesz egy-egy ZH az óra időpontjában, amelyeken a jelenlét mindenkinek kötelező, illetve ha valamilyen ok miatt nem tud valaki részt venni a ZH-n, azt előtte lévő héten e-mailben jelezze. A két zh közül azonban csak egyet lehet kihagyni. A pót ZH időpontja december 15-ei héten lesz. Nincsen mintaZH, a kérdéseket nem lehet elvinni.

Módja: feleletválasztós teszt és kisesszé, kitöltés külön űrlapon

Anyag: az előadáson vetített fóliák szövege: definíciók, fogalmak, kísérletek, és gyakorlati példák. Ezek alapján kell többé-kevésbé gondolkodtató kérdésekre választ adni.

 

A zh-k eredménye (pontszám) legkésőbb a vizsga másnapján (éjfélig) felkerül erre a honlapra, hogy hamar lehessen dönteni a pótlásról.

Időtartam: 
2