A társas lény (2014-15-I hétfő 14:15-15:45)

Printer-friendly version

2014-15-I A társas lény SzA

Részletes leírás: 

A tárgynak KÉT FORMÁJA is létezik. (1.) A (BMEGT41A011) a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése. Ha a zárthelyi dolgozatok pontszánának összege legalább 5 pont, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. Vizsgaidőpontot NEM kell felvenni ezzel a FÉLÉVKÖZIS kóddal. (2.) A (BMEGT419722) a vizsgajegy megszerzésének feltételea két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése. Ha a zárthelyi dolgozatok pontszánának összege legalább 5 pont, akkor a pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokban bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. A VIZSGAJEGY megszerzéséhez FEL KELL VENNI egy vizsgaidőpontot. TEHÁT: Így a két tárgy feltételei azonosak! A különséget az adminisztráció jelenti. (3.) Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 5 pont teljesítése.

Követelmények: 

A kurzus során két zárthelyi dolgozatot írunk az órán elhangzott anyag alapján. A zh kérdések a tantárgy weboldalán fent lévő ppt-kben szereplő anyagra vonatkoznak. A zh előtt legkésőbb egy héttel felkerül a weboldalra a lehetséges zh kérdések listája.

Bár a dolgozat megírásához a ppt-ken szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik:

Atkinson et al. (eds.): Pszichológia. Osiris, 1994, 18-19. fejezetek.

Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.

 

A MÁSODIK ZH IDŐPONTJA 2014.12.01. ÉS 2014.12.03.

Pótlás: Időpontok: 2014. 12. 15-16-17-18. 12:00 óra. Helyszín: E306.

 

PONTHATÁROK:

 

Ponthatárok:

 

16 – 20 pont:

5

12.5 – 15.5 pont:

4

9.5 – 12 pont:

3

6 – 9 pont:

2

 

 

Időtartam: 
2