Designelmélet I. (2013-14-II hétfő 10:15-13:00)

Printer-friendly version

Designelmélet I.

A tárgy bemutatja az esztétika olyan alapvető, a design szempontjából is releváns fogalmait mint a forma, funkció, stílus, az észlelés és jelentés, az ízlés és az esztétikai ítélet. Az elméleti megközelítést a modern design- és építészettörténet fontos korszakaiból, klasszikus alkotásai közül választott példák elemzésével ötvözi. A design tárgykörét tágan fogja fel, amelybe a tárgytervezésen túl beletartozik az építészet, illetve a városi és természeti környezet alakítása is. Hangsúlyosan foglalkozik a tárgyalkotás és a befogadás folyamatával, meghatározó tényezőivel, illetve a tárgyelemzés és -értékelés módszereivel.

2013-14-II Designelmélet I. KB

Részletes leírás: 

Tematika:

1. Az esztétika fogalma, körülhatárolása. Techné, mesterség, design. Desing és művészet. A tájékozódás forrásai

2. „A tárgy elnyeri formáját” – tárgyak és tárgysorozatok. Forma és funkció

3. A formaalkotás tényezői: Szempontok és gyakorlati példák

4. Anyag, techné, jelentés

5. Stílus és stílusok, korszakok és jelentések

6. A modern design fejezetei I.: arts and crafts

7. A modern design fejezetei II.: a gépesítés átveszi az uralmat. Tömegtermelés, módszer

8. A modern design fejezetei III.: Design a digitális korszakban

9. Design és vizuális kultúra

10. A befogadás kérdései. Az ízlés, használat, értelmezés, értékelés.

11. Léptékek és módszerek. A tárgyaktól az épületekig

12. Ökológia és design, fenntarthatóság és esztétikum

13. A design társadalmi és kulturális kontextusa, esztétikum és etika

Követelmények: 

Kötelező irodalom: a tárgyhoz készített elektronikus szöveggyűjtemény nemzetközi és hazai munkákból valamint az órai prezentációk ppt formában hozzáférhető anyaga.

Ajánlott irodalom:
Tatarkiewicz, Wladislaw: Esztétikai alapfogalmak. Kossuth Kiadó 2000
Clark, Hazel - Brody, David (szerk.): Design Studies. A Reader. Berg 2009
Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetlen. Építészeti írások a 20. századból. Typotex 2000 (2004)
Ernyey Gyula: Design. Tervezéselmélet és termékformálás 1750-2000. Dialóg-Campus Kiadó 2000
Zalavári József: A forma tervezése. Designökológia. Designökológiai kislexikon. Scolar Kiadó 2008