Érvelés, tárgyalás, meggyőzés (2013-14-II csütörtök 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

A mérnökhallgatók számára is elengedhetetlenül fontos, hogy a mai, erősen mediatizált világban eligazodjanak, értőn és biztosan kommunikáljanak. Célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek felismerni és elemezni az egyes befolyásolási technikákat, valamint - választott szakmájukba beépítve - alkalmazni is tudják a kurzus során tárgyalt ismereteket.

  • Hogyan épül egymásra meggyőzés, érvelés és tárgyalás?
  • Hogyan ismerhetjük fel, háríthatjuk vagy éppen használhatjuk ki a befolyásolás eszközeit?
  • Hogyan manipulál a média?
  • Milyen retorikai fogásokkal él a reklámipar és a politika?
  • Hogyan hozzuk ki a legtöbbet egy tárgyalási szituációból?
  • Milyen eszközökkel tudunk lobbizni leendő főnökünknél?

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A vállalkozó szellemű hallgatók a kurzus során szimulált érvelési és tárgyalási szituációk keretében próbálhatják ki a tanultakat.

2013-14-II Érvelés, tárgyalás, meggyőzés EN

Részletes leírás: 

1. óra Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A viták célja és eszközei. 2. óra Hatásosság és erősség. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Az érvelés rekonstrukciója. Internális és externális kritika. 3. óra Érvelési hibák. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb. 4. óra Stratégiai manőverezés. 5. óra Meggyőzéstechnikai alapvetések. Attitűdök. Heurisztikus és szisztematikus feldolgozás. 6. óra Heurisztikák hétköznapi hatásai. 7. óra Heurisztikák hétköznapi hatásai 2. Az emlékezet szerepe a meggyőzésben és a kommunikációban. 8.óra 1. zh 9. óra Az üzleti tárgyalás fogalma, összetevői, feltételei. Belépési, kilépési és sikerkritériumok. Mikor tárgyaljunk és mikor ne? 10. óra A tárgyalási módszerek. A kötélhúzás, az alku/csere, valamint az opciógeneráló tárgyalási módszerek. A pozícióvédő, ez elvkövető, valamint RKEM (Reális Kölcsönösen Előnyös Megállapodás) központú tárgyalásfelfogások és összevetésük. 11. óra Problémadarabolás, probléma-általánosítás mint tárgyalási eszköz. Napirendtervezés szempontjai, szerepe a tárgyalásban. 12. óra 2. zh 13. óra Órai tárgyalás

Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása.

Aktív részvétel az órákon.

A ZH dolgozatokra való felkészülést a honlapon található órai diasorok támogatják.

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 60+60=120), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból tevődik össze.

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége,

2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Az órák friss hírei: 

1. zh időpontjai, helye: 2013. április 3. Csütörtök 12:15-13:45 (E204) 2. zh időpontjai, helye: 2013. május 8. Csütörtök 12:15-13:45 (E204)

Időtartam: 
2