Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok (2013-14-I kedd 12:15-15:45)

Printer-friendly version

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok

Hogyan mehet csődbe egy nemzetközi nagyvállalat egy félresikerült kommunikációs kampánynak köszönhetően? Mi köze a jól megfogalmazott briefnek az üzleti tervekhez? Miért elengedhetetlen fázisa a piackutatás a termékmenedzsmentnek? Hogyan viselkedjen a sajtószóvivő krízishelyzetben? Milyen kommunikációs trükköket vethet be az a PR-munkatárs, aki egy új brandet szeretne köztudatba hozni? Milyen látásmódra és problémaérzékenységre van szükség egy kreatív koncepció megtervezéséhez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az Intézményi Kommunikáció órán, mely tabudöntögető előadások és izgalmas gyakorlati feladatok során a Public Relations területére kalauzolja az érdeklődőket.

A kurzus résztvevői gyakorolják az önálló, szisztematikus felkészülést, tervezést, a nyilvános szereplés különböző formáit (rövid szövegek készítését) és ezek elemzését. A kurzus hozzásegíti a hallgatókat, hogy alkalmazzák a más tárgyak keretében tanultakat, tudatos viszonyt alakítsanak ki saját kommunikációs készségeikkel kapcsolatban, gazdagítsák repertoárjukat, valamint rutinra és módszerességre tegyenek szert a megnyilvánulásaikban. A résztvevők újságírói, vezetői, PR-os és politikai kommunikációs feladatokat oldanak meg, szóbeli (pl. értekezlet vezetése, felmondás, sajtótájékoztató, interjú, vita stb.) és írásbeli (pl. reklám szlogen, sajtóközlemény készítése stb.) feladatokat.

2013-14-I Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok

Részletes leírás: 

A kurzus célja, hogy olyan problémák megoldására készítse fel a hallgatókat, amelyekkel mindazok, akik kommunikációs területen kívánnak elhelyezkedni, kutatásuk és álláskeresésük során egyaránt szembesülnek. Ezek közé tartozik az előadástechnika, az írástechnika, és a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges képességek (CV írás, motivációs levél, munkainterjú, stb). A kurzus keretében lényegében két projektterv elkészítése és kivitelezése folyik: a szakdolgozati kutatásé, és a munkaerőpiaci elhelyezkedésé. Mindkét – a hallgatók számára húsba vágó – projektnek áttekintjük a módszertanát, majd tervüket személyre szabva kidolgozzuk, és főbb lépéseinek kivitelezését gyakoroljuk.

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése.

Előadástechnika, a szóbeli előadás felépítése

Az írástechnika módszertana

A szakdolgozatírás projektterve

A munkaerőpiaci elhelyezkedés projektterve

Munkaerőpiaci lehetőségek felmérése

Állásinterjú

A szakdolgozat tartalomjegyzéke, a bekezdés, a fejezet

Motivációs levél, CV írás és video CV

Ajánlólevél-írás

Írástechnika: a teljes szakdolgozat, hivatkozási rendszerek

Követelmények: 

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

Előadás: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

Gyakorlat: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

 

A félévvégi jegy megszerzésének feltételei:

1. a kiadott egyéni és csoportos feladatok hétről-hétre történő teljesítése és megadott formában való benyújtása valamint ppt formában történő prezentálása az órán

2. A félév végére egy projekt részleteinek kidolgozása és benyújtása

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja): minden beadandót a következő órán is le lehet adni pontlevonásért cserébe. A félévvégi projektterv késedelmes leadására is van lehetőség, de jegylevonás jár érte.

A félévi jegy komponensei:

órai munka: 10 %

csoportos feladatok: 30 %

egyéni feladatok: 30%

félévvégi projekt: 30%