Mérnöketika (2013-14-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Mérnöketika

Ha szeretnénk helyesen cselekedni, felelős szakemberként működni a magunk és a környezetünk javára, akkor sem magától értetődő, hogyan tehetjük ezt meg. Mit jelent helyesen cselekedni? Hogyan lehet helyes döntéseket hozni? Vajon az erkölcsileg helyes megoldás hogyan egyeztethető össze a szakmai és anyagi érdekekkel? Ilyen és ezekhez hasonló fontos kérdésekre keresssük a válaszokat a kurzuson.

2013-14-I Mérnöketika

Részletes leírás: 

Célunk a résztvevők felkészítése a mérnök társas szerepeiből adódó konfliktusok megértésére, társadalmi és morális összefüggésekben való értelmezésre, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére.

Alapfogalmak, az etika és az erkölcs természete, alapvető etikai elméletek. Az erkölcsi döntések döntéselméleti háttere. Erkölcsi, műszaki, gazdasági kérdések komplex figyelembevétele. A mérnöki munka: foglalkozás és hivatás. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A mérnöki tevékenység társadalmi, természeti, kulturális hatásai. A szerepekből adódó konfliktusok, lehetőségek és felelősség. A konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszközének bemutatására.

Követelmények: 

A jegy megszerzésének lehetséges módjai:

1.  Két zárthelyi (minimum elégségesre) történő megírása. 1. ZH a 6. héten, 2. ZH a 14. héten. Pót zh az első pótlási héten az óra időpontjában. A jegy: 30% 1. ZH és 70% 2. ZH. Ponthatárok: 1. ZH megfelelt: 13-tól, 2. ZH megfelelt : 17-től. 

2.  A jegy megszerezhető  egy kb. 10 perces órai előadással is. (Órák végén adok házi feladatot, azokból felkészül, és a következő órán elmondja.)

3.  A jegy megszerezhető házi dolgozat elkészítésével is. A feladat leírása és az értékelés szempontok a honlapon (lásd az órai anyagoknál!) találhatók. A feladat leadási határideje a 13. heti órát követő nap. (2013. 12. 03.)

A pontozás (1., 3. esetén): 87-100 pont: 5, 75-86: 4, 61-74: 3, 47-60: 2, 0-46: 1