Érveléstechnika - logika (2013-14-I szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

2013-14-I Érveléstechnika - logika EN

Részletes leírás: 

Tematika

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei.

Kérdések és válaszok. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

1. Órai vita

Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.

1. zh

Formális logika. Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma.

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba.

Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

Érvelési hibák. II. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.

2. zh (az első zárthelyit követő anyagból)

2. Órai vita

Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása. A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a honlapon található órai diasorok támogatják. 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 60+60=120), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból, elvállalt plusz feladatokból tevődik össze. 

 

 

1. zh időpontjai, helye: 

2013. október 15. Kedd 14:15-15:45 (E302)

2013. október 16. Szerda 10:15-11:45 (E303)

2013. október 17. Csütörtök 12:15-13:45 (E204)

2. zh időpontjai, helye:

2013. december 3. Kedd 14:15-15:45 (E302)

2013. december 4. Szerda 10:15-11:45 (E303)

2013. december 5. Csütörtök 12:15-13:45 (E204)

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Az órák friss hírei: 

Pótlási, javítási időpontok:

december 17. kedd 14:15-15:45,
december 18. szerda 10:15-11:45,
és december 19. csütörtök 12:15-13:45

A helyszín mindhárom esetben az E 201 lesz.

Időtartam: 
2