Problémamegoldás és döntés a szervezetekben (2012-13-II kedd 08:15-11:45)

Printer-friendly version

Problémamegoldás és döntés a szervezetekben (KommMédia)

A kurzuson a döntést tágan értelmezzük, beleértjük

 • az ítéletalkotást (Milyen véleményt alakítunk ki? Mit gondolunk?),
 • a problémamegoldást (Hogyan oldunk meg egy feladatot?) és
 • a választást (Hogyan váalsztunk alternatívák közül?) is.

Az egyéni és a csoportos, a racionális és a heurisztikus döntéseket egyaránt tárgyaljuk:

 • A döntések racionális és pszichológiai tényezői.
 • Döntési hibák és javításuk módszerei.
 • Milyen tényezők befolyásolják a csoportos döntéseket?
 • Melyek a csoportos döntés veszélyei, és hogyan védhetők ki?
 • Hogyan lehet elérni, hogy a résztvevők tudása jobban hasznosuljon a döntésekben?
 • Milyen döntéshozatali szabályok vannak, és hogyan kell választani közülük?
 • Hogyan kell az eredményes döntéshozatali értekezleteket előkészíteni és vezetni?

2012-13-II Problémamegoldás és döntés a szervezetekben

Részletes leírás: 

Lásd a sillabuszban, lent az órai anyagoknál!

Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltételei:

 • Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órák legalább 70%-án való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Legfeljebb 2 egyéni feladat pótolható a szorgalmi időszak végéig.
 • Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban.
 • A félév során a hallgatók minden órán rövid egyéni feladatot kapnak, amelyet legkésőbb a következő órára kell elkészíteni a következő módon:

Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a feladat sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő órát megelőző nap 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.

 • Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja:

A félévi jegy komponensei:

%

 

Értékelés:

egyéni feladatok

40%

 

86-100%:

jeles

írásbeli vizsga

60%

 

71-85%:

 

 

 

56-70%:

közepes

 

 

 

41-55%:

elégséges

 

 

 

0-40%:

elégtelen

Értékelési szempontok:

Az egyéni feladatok értékelésének szempontjai: mennyire értette meg a vizsgált jelenséget, mennyire találó a példa, mennyire pontos, alapos és szakszerű az elemzés.