Meggyőzéstechnika (2012-13-I hétfő 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

 • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
 • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
 • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
 • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
 • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
 • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
 • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
 • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2012-13-I Meggyőzéstechnika

Részletes leírás: 

A Meggyőzéstechnika c. tárgy keretébena befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt pszichológiai rendszerek technikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az itt bemutatott elméleti anyag begyakorlását csoportmunka, otthoni munka és a diákok órai prezentációi fogják segíteni.

 

Dátum

Témák, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

09.03.

 1. Alapfogalmak: meggyőzés, manipuláció, érvelés, vita

09.10.

 2. Sportnap, szünet

09.17.

 3. Az attitűdelmélet és a kommunikációs célok, attitűdök mérése

 Leadás (1)

09.24.

 4. A meggyőzés fő és mellékútja (az információk szisztematikus és heurisztikus feldolgozása)

10.01.

 5. Zh., prezentációk

 Leadás (2)

10.08.

 6. Kognitív disszonancia és önmeggyőzés, a meggyőzés "önkiszolgáló" módszere

10.15.

 7. Pragmatikai alapfogalmak: explicit és implicit üzenetek

10.22.

 8. szünet

10.29.

 9. Keretezési jelenségek (frameing), a bemutatás módjának jelentősége a meggyőzésben

 Leadás (3)

11.05.

 10. Zh., prezentációk

11.12

 11. Benyomáskialakítás, személyészlelés. A viselkedési motívációk észlelésének szerepe a

 személyekről kialakított benyomásokban

11.19.

 12. Tekintély és hitelesség, az éthosz, vagyis a személyészlelés szerepe a meggyőzésben

11.26.

 13. A meggyőzési szituációkról általában, a többiek jelenlétének hatásairól. Ellenállása

 meggyőzéssel szemben.

 Leadás (4)

12.03

 14. Zh., prezentációk

12.10

 Pótlás

 

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom:
Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és az esetleges házidolgozat megírásában.

Zentai István - A meggyőzés útjai

Kötelező irodalom:

Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2.-6. fejezetek

Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris, 2004, 3., 5., 6., 7., 8. fejezetek

  Creative Commons License

(c) Kertész Gergely, 2009-2012.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt teszem közzé.

Követelmények: 
 • Az óra 2x45 perces előadásból és 2x45 perces gyakorlatból áll. Félidőnél 20-30 perces szünetet tartunk.
 • A félév végi aláírás megszerzésének feltétele legalább 2 zh megírása a félév során, 4 különböző beadandó leadása a félév során, órai jelenlét 70%-ban (ez max. 5 hiányzást jelent, katalógus lesz). (3, kb. 1 órás zh (5., 10., 14. órán). 4 rövid 2-3 oldalas írott beadandó leadása (2., 4., 9., 13. alkalomra))
 • A diákoknak egymás munkáiról is értékeléseket kell írniuk. Minden beadandóhoz egy független értékelést kell beszereznie minden hallgatónak a hallgatótársaitól, csak ennek leadásával együtt fogadható el a beadandó! Az értékelést minden alkalommal más diáktól kell kérni! Az értékelésekre, amennyiben jó észrevételeket tartalmaznak, extra pontokat lehet kapni!
 • A leadandókat emailban küldjétek el a bme. meggyozes@gmail.com-ra, a subject mező a következő 3 karakterrel kezdődjön: "HF " (értelemszerűen idézőjel nélkül). 
 • A leadandókról írott értékeléseket ugyanígy küldjétek el és jelezzétek világosan kiről írtatok értékelést.
 • További feltétel az órai csoportos és egyéni munkában való részvétel és legalább 1 beadandó órai prezentálása a csoport tagjai számára!
 • Lehet extra prezentációkat tartani, a normálison felüli extra pontszámokért, de csak olyan témában, ami nem kerül leadásra írott beadandóként a hivatalos keretben!

A félévi jegy (félévközi jegy) kiszámításának módja

A félévi jegy komponensei:

Komponens súlya:

Értékelés:

3 zh

50 %

100-85%:

jeles

4 beadandó

40 %

75-85%:

órai munka & prezentáció

10 %

65-75%:

közepe

plusz munkával max. pont fölé

is lehet menni!

 

50-65%:

elégséges

(Összesen max. 100 pont szerezhető)

 

0-50%:

elégtelen

 

Értékelési szempontok

Az értékelésben fontos szempont a pontosság, elsősorban a feladatkiírások pontos követése, valamint a beadandóknak és az órai prezentációnak a megjelenés, külalak és az előadástechnika szempontjából is igényes megszerkesztése. A leadandókkal legyetek pontosak! Egy leadandó max 10 pontot ér! Minden nap, amivel később adjátok le pontszámlevonással jár. Az 1. nap -1, a 2. még -2, és a 3. naptól minden nap még -2 pont levonás. A 6. napon eléritek a 0 pontot az adott beadandóra.

 

Zh pótlási időpontok:

2011.12.10. (pontos hely, időpont később)

Jelentkezni csak nálam kell email-ben az alkalom előtti napig, hogy tudjam mennyien leszetek és legyen elég zh. Vizsgaalkalmat senki ne vegyen fel! Írjátok meg azt is, hogy melyik zh-t akarjátok pótolni!

Az órák friss hírei: 

PótZH: 2012.12.10., 12:00-14:00 E304

Ne vegyétek fel az időpontot a Neptunban!

 

1. zh anyagai:

Szociálpszichológia 7. fejezet, Hatás 1. - 2. fejezetek, órai diasorok anyaga 

2. zh anyagai:

Szociálpszichológia 8. fejezet, Hatás 3. fejezet, órai diasorok anyaga

3. zh anyagai:

Szociálpszichológia 3. és 5. fejezetek, Hatás 5. és 6. fejezetek, órai diasorok anyaga (mg-5-től)