Mérnöketika (2012-13-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Mérnöketika

Ha szeretnénk helyesen cselekedni, felelős szakemberként működni a magunk és a környezetünk javára, akkor sem magától értetődő, hogyan tehetjük ezt meg. Mit jelent helyesen cselekedni? Hogyan lehet helyes döntéseket hozni? Vajon az erkölcsileg helyes megoldás hogyan egyeztethető össze a szakmai és anyagi érdekekkel? Ilyen és ezekhez hasonló fontos kérdésekre keresssük a válaszokat a kurzuson.

2012-13-I Mérnöketika

Részletes leírás: 

Célunk a résztvevők felkészítése a mérnök társas szerepeiből adódó konfliktusok megértésére, társadalmi és morális összefüggésekben való értelmezésre, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére.

Alapfogalmak, az etika és az erkölcs természete, alapvető etikai elméletek. A technika társadalmi kontextusban történő megértése. A technológiai civilizáció társadalmi jellegzetességei és etikai problémái. A mérnöki munka: foglalkozás és hivatás. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A mérnöki tevékenység társadalmi, természeti, kulturális hatásai. A szerepekből adódó konfliktusok, lehetőségek és felelősség. A konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszközének bemutatására.

Követelmények: 

Zárthelyik minimum elégségesre (megfeleltre) történő megírása.

 

1.  Aláírás-megszerzés feltétele

Zárthelyik megírása.

2.  Évközi követelmények

ZH (1. ZH a 6. Héten, 2. ZH a 14. Héten)

3.  Évközi követelmény leírása

 

4.  A jegykialakítás szempontjai

30% 1. ZH és 70% 2. ZH.

 

Ponthatárok:

1. ZH megfelelt: 13-tól

2. ZH megfelelt : 35-től

Pont jegy
87- 5
75-86 4
61-74 3
47-60 2
0-46 1

 

Az órák friss hírei: 

A 2. ZH és a pót ZH-k megtekinthetők 10-14 között a tanszéki adminisztrációban az E 610-ben.