Esztétika (Építészet, vizuális kultúra, média) (2011-12-II csütörtök 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Esztétika (Építészet, vizuális kultúra, média)

1.      Bevezetés: szépség – építészet – művészet, az esztétika alapfogalmai, tárgyak és épületek

2.      Formák és stílusok. A tárgyaktól az épületekig. Építészet és design. Forma, formálás. Összművészeti alkotás.

Charles Rennie Mackintosh, Victor Horta, Antonio Gaudi, Otto Wagner, Josef Olbrich, Josef Hoffmann, Henry van de Velde, Lechner Ödön, Lajta Béla, Vágó József, Thoroczkai Wigand Ede

3.      Múzeumlátogatás

4.      Modern építészet, modern tárgykultúra. A Bauhaus mint integrációs kísérlet. A funkció. Kézművesség és technika. Tömegtermelés, szabványosítás, minőség. Molnár Farkas. Moholy-Nagy. Breuer Marcell.

5.      A forma tényezői: arány, ritmus, szimmetria – aszimmetria, kontrasztok, geometrikus formák.  Szövegfeldolgozás tárgy és épületpéldákkal.

Könyv: Lissák György: A formáról. Láng  Kiadó és Holding Rt

6.      Pasarét, Napraforgó utca helyszínbejárás (Molnár Farkas szövegek)

7.      Képzőművészet és építészet: fejezetek a modern és kortárs építészetből. Wright, de Stijl; Art Deco, Corbusier/kubizmus

8.      Új műfajok – a képzőművészet határainak kitágulása

9.      Építészet, képzőművészet, kiállítás. A múzeum: épület, intézmény, kiállítás. Kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendjei. A Művészetek Palotája és intézményei

10.  Múzeumlátogatás – Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

11.  A kiállítás tapasztalatai. Kortárs művészeti példák bemutatás, elemzése – hallgatói vélemények alapján. Kortárs művészet és befogadás. Közegek és műfajok sokszorozódása és keveredése. High and low.

12.  Kortárs művészet és befogadás – a művészet vége

13.  Összegzés, tapasztalatok, egyéni témák egyeztetése

 

Követelmények

-          az órák rendszeres látogatása, a kisfeladatok elkészítése és elküldése megfelelő időben

o   2. órára: választott építész épülete vagy tárgyai (kapcsolatok épületek és tárgyak között; „összművészet”)

o   5. órára arány, forma, ritmus – építészeti elemek (saját gyűjtés, néhány példa)

o   9. órára: választott múzeumépület bemutatása (választás lista alapján)

o   11. órára: kiállítási beszámoló választott szempont alapján vagy kiválasztott művekről

o   A részletesebben kidolgozandó téma egyeztetése.

-          részvétel a közös múzeumlátogatáson (akadályoztatás esetén pótlása azokban a napokban)

-          valamelyik kisfeladat vagy egyeztetett téma részletesebb kidolgozása, beadása az átnézett kisfeladatokkal együtt a vizsgaidőszakban

-          személyes értékelés valamelyik vizsgaidőpontban (ne felejtsenek el vizsgaidőpontot felvenni!)

http://www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto/Esztetika

https://www.facebook.com/groups/esztetika.bme/

2011-12-II Esztétika (Építészet, vizuális kultúra, média)

Részletes leírás: 

1. Közelítések az esztétikához. Tárgy, műtárgy, épület. Példák és a félév témái

2. Formák és stílusok. A tárgyaktól az épületekig: korszakok, stílusok és alkotói válaszok

3. „A tárgy elnyeri formáját”: a forma fogalma, megközelítései

4. A funkció. Kézművesség és technika. Tömegtermelés, szabványosítás, minőség. A modern építészet és a tárgykultúra/tárgyi környezet. A Bauhaus. Az avantgárd fogalma

5. Művészet-e az építészet? Észlelés, érzékelés, tapasztalás; anyag, technika, eljárás, jelentés.

6.  Képzőművészet és építészet: kortárs kapcsolatok

7.  A kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendje.  Építészet és kortárs művészet: a Ludwig Múzeum

8.  Kiállításlátogatás

9.  Kortárs művészet és befogadás. Közegek és műfajok sokszorozódása és keveredése. High and low. A befogadó szerepe, az ízlés problémája.

10. Új technikák és formák az építészetben és a tárgytervezésben. Médium, technika, módszerek.

11. Lépték, felület, ornamentika

12.  Stratégiák és teóriák: topografikus építészet, performatív építészet/design.

13. Összegzés, feladatmegbeszélés