Meggyőzéstechnika (2011-12-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Meggyőzéstechnika (KommMédia)

 • Mennyire vagyunk racionálisak vagy befolyásolhatóak hétköznapi döntési helyzetekben?
 • Vajon a reklámok tényleg kevésbé hatnak ránk, ha néhány bejáratott cinikus megjegyzéssel próbáljuk távol tartani magunkat tőlük?
 • Hogyan tesznek minket kiszámíthatóvá a hétköznapi döntési/meggyőzési szituációkban alkalmazott ökölszabályaink, sémáink?
 • Hogyan alakítjuk öntudatlanul is a társadalmi valóságot, környezetünket a bennünk élő sztereotípiákon keresztül?
 • Vajon tényleg boldogabbak a gazdag és sikeres emberek, mint a szerény körülmények között, esetleg fogyatékkal élő embertársainak? Hogyan tartjuk fenn pozitív önértékelésünket, boldogságszintünket? Hogyan használják fel az itt alkalmazott technikáinkat profi befolyásolók arra, hogy befolyásolják döntéseinket?
 • Vajon közülünk hányan volnának képesek másoknak testi vagy lelki fájdalmat okozni a tömeg nyomásának, vagy tekintélyek erejének engedve?
 • A politikusok vajon tényleg egymással vitatkoznak a tévében, vagy valójában csak a nézők különböző csoportjaink üzengetnek?
 • Hogyan lehet a vita a jó minőségű közösségi döntések meghozatalának eszköze?

Ha érdekelnek az ilyen és ezekhez hasonló kérdések, akkor jelentkezz a Meggyőzéstechnika kurzusra! Tanszékünk kurzuslistáján más tárgyak is foglalkoznak kapcsolódó tárgykörökkel, olyanok mint az Érveléstechnika, vagy a Társas lény.

2011-12-I Meggyőzéstechnika

Részletes leírás: 

A Meggyőzéstechnikac. tárgy keretébena befolyásolás jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhezhasznált pszichológiai rendszerek technikai jellemzésével fogunk foglalkozni. Az itt bemutatott elméleti anyag begyakorlását csoportmunka, otthoni munka és a diákok órai prezentációi fogják segíteni.

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

1.      Alapfogalmak: meggyőzés, manipuláció, érvelés, vita

2.      A befolyásolás lehetséges céljai: kognitív, érzelmi és cselekvéses attitűdök

3.      A meggyőzés fő és mellékútja (az információk szisztematikus és heurisztikus feldolgozása)

4.      Kognitív disszonancia és önmeggyőzés, a meggyőzés "önkiszolgáló" módszere

5.      Pragmatikai alapfogalmak: explicit és implicit üzenetek

6.      Keretezési jelenségek (frameing), a bemutatás módjának jelentősége a meggyőzésben

7.      Benyomáskialakítás, személyészlelés

8.      A viselkedési motívációk észlelésének szerepe a személyekről kialakított benyomásokban

9.      Tekintély és hitelesség, az éthosz, vagyis a személyészlelés szerepe a meggyőzésben

10.    A meggyőzési szituációkról általában, a többiek jelenlétének hatásairól

11.    Ellenállás a meggyőzéssel szemben

12.    A tények gyártásának művészete

 

Dátum

Témák, feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

09.05.

Alapfogalmak: meggyőzés, manipuláció, érvelés, vita

09.12.

A befolyásolás lehetséges céljai: kognitív, érzelmi és cselekvéses attitűdök

09.19.

Az attitűdelmélet és a kommunikációs célok, attitűdök mérése

09.26.

A meggyőzés fő és mellékútja (az információk szisztematikus és heurisztikus feldolgozása)

10.03.

Zh., prezentációk

10.10.

Kognitív disszonancia és önmeggyőzés, a meggyőzés "önkiszolgáló" módszere

10.17.

Pragmatikai alapfogalmak: explicit és implicit üzenetek

10.24.

Keretezési jelenségek (frameing), a bemutatás módjának jelentősége a meggyőzésben

10.31.

szünet

11.07.

Zh., prezentációk

Benyomáskialakítás, személyészlelés. A viselkedési motívációk észlelésének szerepe a személyekről kialakított benyomásokban

11.14.

Tekintély és hitelesség, az éthosz, vagyis a személyészlelés szerepe a meggyőzésben

11.21.

A meggyőzési szituációkról általában, a többiek jelenlétének hatásairól. Ellenállása meggyőzéssel szemben.

11.28.

A tények gyártásának művészete

12.05

Zh., prezentációk

12.12

Pótlás

12.14

Pótlás

 

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom:
Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és az esetleges házidolgozat megírásában.

Zentai István - A meggyőzés útjai
Zentai István - A meggyőzés csapdái

Kötelező irodalom:

Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép, AB OVO, 1992

Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris 2004, 3., 5., 6., 7., 8. fejezetek

  Creative Commons License

(c) Kertész Gergely, 2009-2011.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt teszem közzé.

Követelmények: 
 • Az óra 2x45 perces előadásból és 2x45 perces gyakorlatból áll. Félidőnél 20-30 perces szünetet tartunk.
 • A félév végi aláírás megszerzésének feltétele 3 zh megírása, 6 különböző beadandó leadása a félév során, órai jelenlét 70%-ban (katalógus lesz). (3, kb. 45 perces zh (4., 8., 12. órán). 6 rövid 1-2 oldalas írott beadandó leadása (3., 5., 7., 10., 11., 13., alkalomra))
 • A diákoknak egymás munkáiról is értékeléseket kell írniuk. Minden beadandóhoz 2 független értékelést kell beszereznie minden hallgatónak a hallgatótársaitól, csak ezek leadásával együtt fogadható el a beadandó!
 • További feltétel az órai csoportos és egyéni munkában való részvétel és legalább 1 beadandó órai prezentálása a csoport tagjai számára!

 

A félévi jegy (félévközi jegy) kiszámításának módja

A félévi jegy komponensei:

Komponens súlya:

Értékelés:

3 zh

40 %

100-85%:

jeles

6 beadandó

53 %

75-85%:

Órai munka & prezentáció

7 %

65-75%:

közepe

plusz munkával max. pont fölé

is lehet menni!

 

50-65%:

elégséges

(Összesen max. 100 pont szerezhető)

 

0-50%:

elégtelen

 

Értékelési szempontok

Az értékelésben fontos szempont a pontosság, elsősorban a feladatkiírások pontos követése, valamint a beadandóknak és az órai prezentációnak a megjelenés, külalak és az előadástechnika szempontjából is igényes megszerkesztése.

Pótlási lehetőségek: 2 alkalom, a pótlási hét 2 napján

Az órák friss hírei: 

Zh pótlási időpontok:

2011.12.12. 10:00:00  -  2011.12.12. 12:00:00 - E302
2011.12.14. 10:00:00  -  2011.12.14. 12:00:00 - E302

Jelentkezni csak nálam kell email-ben az alkalom előtti napig, hogy tudjam mennyien leszetek és legyen elég zh. Vizsgaalkalmat senki ne vegyen fel! Írjátok meg azt is, hogy melyik zh-t akarjátok pótolni és azt is, hogy melyik napon!