Érveléstechnika - logika (2010-11-II szerda 16:15-17:45)

Printer-friendly version

2010-11-II Érveléstechnika - logika KG

Részletes leírás: 

 

Az Érvelés- és tárgyalástechnika c. tárgy keretében a meggyőzés specifikus jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. Ugyanakkor elemzés tárgyává tesszük az érvelő beszéd és a vita jelenségeit is. A következő kérdéseket fogjuk körüljárni (a végső válasz reménye nélkül): 

 

Az aktuális félév témái

(Az alábbi témákból lesz a vizsga is)

 

Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? Mi a kommunikáció, mikor kommunikálunk? Mi az érvelés?

Meggyőzés,
kommunikáció alapfogalmai
 

Attitűdök aspektusai és megváltoztatásuk útjai. Mit nevezhetünk racionalitásnak, mik a racionálisnak tekintett stratégiák alkalmazásának előfeltételei? (logika, racionális döntéselmélet) Mikor nem működik a racionalitás és mit csinálunk helyette?

A meggyőzés fő és mellékútja

A racionalitás hatóköre

Mi egy érv, hogyan értelmezzünk egy vitát? Milyen vitatípusok léteznek?

Hogyan ne kövessünk el érvelési hibákat? Hogyan  lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy vita eredményeképpen?

A racionális vita

Helyes és hatásos érvek

Érvelési hibák

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom:
Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához.

Zentai István - A meggyőzés útjai

Kötelező irodalom:

 

1. zh-ra: Informális logika jegyzet 1.-3. fejezetek

2. zh-ra: Informális logika jegyzet 4.-5. fejezetek (4.3 és 5.1 nem kellenek ebből!)

  Creative Commons License

(c) Kertész Gergely, 2008-2011.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt tesszük közzé.

Követelmények: 

 

Az előadáshoz tartózó követelmények:

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, az egyiket kötelező a félév közben, egy másikat lehetséges pótolni a vizsgaidőszakban is. Összesen körülbelül 30h munkával lehet elérni a jeles szintet, ami összesen kb. 3 napi készülést jelent.

 Részletesebben a zh-król:

  • A félév 9. és az utolsó előadásán lesz egy-egy ZH, amelyek közül a jelenlét legalább az egyiken mindenkinek kötelező. Nincsen mintaZH, a kérdéseket nem lehet elvinni.
  • Anyag: az előadáson vetített fóliák szövege és internetes anyag: definíciók, fogalmak, kísérletek, és gyakorlati példák. Valamint kijelölt részek a megadott, általában internetes szakirodalomból. Ezek alapján kell többé-kevésbé gondolkodtató kérdésekre választ adni (pl. „Milyen elmélettel magyarázható ez a példa?”, "Kinek a nevéhez fűződik ez a kísérlet?", "Mi jellemző az attitűdökre?", "Igaz-e az, hogy a kategorizáció ...?")
Az órák friss hírei: 

pótlási hét pótidőpontjai, vizsgásoknak vizsgalehetőség (ezeket félévközi jegyesek semmiképpen se vegyék fel vizsgaként!)

május 17 10:00-12:00  E 205
május 19 10:00-12:00  E 205

vizsgaidőpontok csak vizsgásoknak:

május 31 12:00-14:00  E 304
június 14 12:00-14:00  E 304

Zh összpontszámok szombat reggelre várhatóak.

Végleges ponthatár csak a két zh után kialakult összpontszámok alapján lesz. Abból induljanak ki, hogy 50%-tól 2-es az érdemjegy, 90%-tól 5-ös, stb. De ez az 50%, ami ideálisan 40 pont a két zh-ra, valójában legalább néhány ponttal (tapasztalat szerint legalább 5-6-al) alacsonyabban lesz, mert a legjobb összpontszámokhoz viszonyítva normálni fogom az értékelést, ezekhez képest fogom számolni az 50%-ot.

Időtartam: 
2