A társas lény (2010-11-I szerda 16:15-17:45)

Printer-friendly version

2010-11-I A társas lény LJ

Követelmények: 

 

A kurzus során két zárthelyi dolgozatot írunk az órán elhangzott anyag alapján. A zh kérdések a tantárgy weboldalán fent lévő ppt-kben szereplő anyagra vonatkoznak. A zh előtt legkésőbb egy héttel felkerül a weboldalra lehetséges zh kérdések listája.

 

Bár a dolgozat megírásához a ppt-ken szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik:

Atkinson, et al. eds. Pszichológia, Osiris, 1994. 18-19. fejezetek

Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.