2010-11-I Filozófia és művészet BI

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

TEMATIKA - ÜTEMTERV

 

 

okt.
hét 

előadás

Teljesítendő feladatok

1.

Civilizáció, kultúra, épített környezet.

a tematika, a feladatok és a követelmény ismertetése. 1. kisfeladat kiadása (bibliográfia készítés)

2.

A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

 

3.

Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

Az első feladat beadása. 2. kisfeladat kiadása (helyszínbejárás, megfigyelés, dokumentálás, leírás)

4.

Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely.

 

5.

A városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

 

6.

Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

 

7.

A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

 

8.

A tanulás és tudás intézményei. Az iskola

 

9.

Iskolatípusok és épületek

 

10.

A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

 

11.

Ház, otthon, lakás

A 2. feladat beadása.

12.

A modern nagyváros lakástípusai és életformái

 

13.

Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

 

14.

Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

 

 

 

 

 

Követelmények: 

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

Tárgy felvételének
feltételei:

    A tárgy bejegyzése az indexbe.

    A tárgy felvétele a NEPTUN rendszerben.

Foglalkozások
jellege:

Előadások és vagy 2 házi vagy 1 házi és 1 órai feladat.

Részvételi előírások:

A jelenlét a tanórák 70%-án kötelező (TVSz 13.§ alapján).

Ezt az oktatók minden alkalommal ellenőrzik.

Félévközi
ellenőrzések:

Ezek pótlására nincs lehetőség.

Határidős feladatok:

A félév során két otthoni kisfeladat készítendő el.

Aláírás feltételei:

    A tárgyfelvétel feltételeinek teljesítése.

    Jelenlét a tanórákon az előírt mértékben.

    Az otthoni feladatok beadása és elfogadása.

Az utolsó két évben szerzett aláírást elfogadjuk.

Vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az osztályzat megszerzése:

A félévközi feladatok órai értékelése. A félévzáró feladat teljesítése szóban vagy írásban történik, melynek formája teszt, beszámoló vagy dolgozat lehet.

Félév végi
osztályzat:

A félévközi feladatok és az órai teszt eredményéből adódik.