2009-10-II Érvelés és elemzési módszerek

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

 

Követelmények

Az aláírás feltétele a házi feladatok legalább 70 %-ának időben leadása és a honlapra időben történő feltöltése. A tárgy kreditjei nem szerezhetők meg, ha a félévközi feladatok több mint 30 %-át nem adta le határidőre / nem töltötte fel.

A kurzus értékelése a szorgalmi időszakban leadott és feltöltött félévközi feladatok, az órai munka alapján történik. A félévközi feladatok lehetnek egyéniek vagy csoportosak, és típusok változhat.

 

 

A házi feladatok leadási határideje:

Írásban leadandó feladat határideje: az óra kezdete, nyomtatásban (3 pl. amelyből egy leadása után kettő a hallgatónál ill. társánál marad)

Internetes feltöltés esetén a határidő az órát követő péntek éjfél, kommentek készítésénél a következő hét hétfő éjfél. A kiválasztott (mintaértékűnek ill. problematikusnak tartott) házi feladatokat a következő órán, rövid prezentációban ismertetjük.

A félévközi jegy kiszámításának módja

 A félév során a feladatok elvégzéséért pontok járnak. Ezek a pontszámok határozzák meg a jegyet, bár felső maximum-pontszám nincs.

Házi feladat leadása időben, és elkészítése megfelelő számú példányban  2 pont

Házi feladat feltöltése időben  2 pont

Megfelelő számú és minőségű* komment a házi feladathoz  2 pont

Házi feladat értékelése (véletlenszerűen kiválasztott heteken)  -2-5 pont

Órai prezentáció  0-10 pont

Példaértékűnek tartott tartalom  5-15 pont**

Egyéb munka a félév során  5-40 pont***

 

 

 * Tartalmilag releváns és az etikai kódexnek nem ellentmondó. Amennyiben bármelyik kommentet a kódexbe ütközőnek találjuk, úgy az adott héten a hallgató erre a részfeladatra -1 pontot és figyelmeztetést kap. Háromnál több figyelmeztetéssel a kurzus nem abszolválható. Ha a héten feltöltött kommentek tartalmilag irrelevánsak, úgy az adott heti pontszám nem szerezhető meg.  

** Feladattípustól függ, az adott héten, a házi feladat megadásakor rögzített.

 *** Ezek a feladatok a közösség munkáját segítik (etikai kódex, honlap üzemeltetés, adott hét feladatainak értékelése, stb.)

 

 

A félévi jegy komponensei:   pont   

házi feladat ellenőrzése  max. 20 

órai prezentáció  max. 20 

egyéb munka  max. 50 

házi feladatok  min. 40  

 

Értékelés (pont):

90-:  jeles

75-89: 

60-74:   közepes

40-59:   elégséges

-39:  elégtelen

Követelmények: 

zi feladatok:

HF 11. Stratégiai manőverezés előkészítése. Keress egy rövid (10-15 soros) érvelő szöveget. A téma lehet bármilyen értelemben kapcsolódó a választáshoz: érvelő értékelés, lobbiérdekek képviselete érvekkel, stb. Az érvelés során vizsgáld meg, milyen elköteleződések jelennek meg az érvelésben és ezek alapján próbáld megjeleníteni a lehetséges érvelések terét. Az órán vett módszerrel (lásd a diákat) írd le, hogy mi a szövég célja, milyen úton éri el (mit? hogyan?) és milyen korlátok hatnak (az elvárásokat vizsgálhatod, de jó eséllyel nem lesz jól alkalmazható). Ezek után két tervet írj, hogy minek a megváltoztatását tervezed. A kommenteknél 1) értékeld a másik jellemzését (segíts, ha tudsz) és 2) mondj véleményt a tervezett átírásról. 

 

 

HF 8: 10 (politikai kommunikációhoz tartozó) érvelési hiba. A hiba forrása, elnevezése és besorolása az órán vett 10 pragmadialektikai szabály valamelyikébe. Javaslat: egy-két érvelési hibára koncentrálni és abból sok példát gyűjteni! A HF olyan formátumban készüljön (papír, de lehet elektronikus ha a hallgató hoz noetbook-ot), hogy lehetővé tegye a kiscsoportos megbeszélést.

 

HF 7: A Magyarországi pártok különféle módszerekkel támogatják ill. gátolják más pártok programjainak elfogadható alternatívaként történő értelmezését. Gyűjts példákat arra, hogy milyen nyelvi eszközökkel élnek ennek folyamán a pártok. Pontosabban: keress konkrét pártok megnyilatkozásaiban példákat arra, hogy az elfogadás (racionális vitára való készség kinyilvánítása) és az elutasítás (bizonyos csoportok, pártok, stb. vitára alkalmatlannak nyilvánítása) hogyan jelenik meg.

HF 6: feltölteni az eddigi legjobban sikerül házi továbbfejlesztett változatát

VÁLASZTHATÓ: HF5a1 vagy HF5a2. 

 

HF4a: Adj logikai rekonstrukciót a következő érvelésre. Elemezd és értékeld, hogy a megnyilatkozó mit tart „logikusnak”. Az érvelés rekonstrukcióját követően értékeld azt.

Mesterházynak a Kecskeméti Bíróság előtt tett tanúvallomása szerint neki „sem a pályázati tevékenységgel, sem pedig az egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban nem volt hatásköre.” Topolánszky Ákos, a tárca akkori helyettes államtitkára – arról, hogy felülírták-e a minisztérium politikai döntéshozói a szakma egyesületi támogatásokra vonatkozó javaslatait – a következőket nyilatkozza: „Olyan konkrét eset nem volt, hogy Gyurcsány azt mondta, ezt kivesszük, azt berakjuk, de Mesterházy esetében volt. Hogy Mesterházy mint politikai államtitkár folyamatosan csinálta, az egészen biztos.”
A két állítás együtt nem lehet igaz, az ellentét feloldhatatlan. Nem állnak rendelkezésünkre olyan tények, amelyek alapján eldönthetnénk, hogy
Topolánszky vagy Mesterházy hazudott. Legfeljebb logikus feltételezéseket fogalmazhatunk meg. Topolánszkynak miért lenne érdeke Mesterházyra terhelő vallomást tenni, ha pedig mégis így járt el, akkor a szocialista politikus miért nem jelentette fel rágalmazásért, perelte be személyiségijog-sértésért? Mesterházynak nem feltétlenül kellett tudnia arról, hogy a Zuschlag-féle egyesületek mire fordítják a meghatározott célra elnyert támogatásokat, ezért még ha feltételezzük is Topolánszky állításának igazságát, az önmagában nem lenne elegendő bizonyíték ahhoz, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje korábbi szocialista képviselőtársával újra egy padban üljön. Viszont egyértelműen bebizonyosodna, amit most is sokan sejtenek: Mesterházy saját pártszimpátiája alapján döntött közpénzek kifizetéséről olyan egyesületek részére, amelyek a segítségével elnyert támogatást magáncélokra elsikkasztották. Ez politikailag bizonyosan elegendő lenne ahhoz, hogy Mesterházy kövesse Hagyót a már az MSZP számára is vállalhatatlan szocialista politikusok bővülő listáján. Ezért Mesterházynak – szemben a valóban érdektelen tanúnak minősülő Topolánszky Ákossal – eminens érdeke lehetett letagadni saját szerepét a szocialista fiatalok bűnszervezetének vád szerinti pénzhez juttatásában.
http://www.mno.hu/portal/694881 2010. február 15.  HF4b: netes anyag 4.1 és 4.2 fejezet (http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html ) (aki meri, annak 4.3 is, 4.1.3 és 4.3.4 módjával)ill. MT: formális logika rész (ez sokkal több, de „élőbb” példákkal.ill. tömör logika jegyzet http://hps.elte.hu/~kutrovatz/logjegyz.pdf 

 

HF3a: Egy érvelésben használt analógia megtalálása, elemzése, és erős és hatásos ellenpélda (akár formai akár tartalmi szempontból)

HF3b: MT: 11. és 13. fejezet ill. IL 3. és 5. fejezet (http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html )

 

HF2a: Keress politikai érvelést implicit konklúzióval és/vagy (a mondanivaló szempontjából releváns) implicit premisszával. Explikáld az implicit P/K-kat a maximálisan argumentatív olvasat módszerével. Adj (érvelő) elemzést és indoklást arról, hogy miért nem volt kimondva a P / K.

MAX 5 p

HF2b: Keress példát olyan érvelés(részlet)re, ahol az érvelés akár független akár kapcsolt érvelésként rekonstruálható. Van-e stratégiai (retorikai) előnye ennek a kétértelműségnek? Ha igen, elemezd a példát és indokold meg döntésedet.

MAX 5 p (példaértékű tartalom csak stratégiai elemzést tartalmazó feladat lehet)

Javaslat a rekonstrukcióhoz (ez szerintem könnyű, gyors, megtanulható és átlátható rendszer, alalpvetően copy-paste):

 

 

 

 

 

IL     http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html    1.1, 1.2, + 2. fejezet (2.8 nélkül) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mivel a rekonstrukció a konklúzió feltárásával kezdődik, így az érvelési diagramokon ez van felül, és ezzel kezdődik az állítások számozása is (1, 2, stb. tehát az első, második, stb. konklúzió a szövegben). Az ezeket alátámasztó érvek decimális jellel jelöltek: ha 1-et két független érv támasztja alá, úgy a jelölés 1.1 és 1.2, ha 2-t egy implicit premisszát is használó érvelés (zárójelben felülvonással), és egy alárendelt érvelés támaszt alá, úgy az első esetben a jelölés 2.1 & (2.1’), a másodikban 2.2, amit pl. 2.2.1 támaszt alá. Kapcsolt érvelésnél, ahol az érvek nem függetlenül, hanem csak együtt támasztják alá konklúziót, a jelölés 1.2a és 1.2b. Ezzel a rendszerrel bonyolult diagramok nélkül is egyértelműen jelölhetők az érvek és szerepük a konklúzió alátámasztásában. Ezt követően pedig csak az állítások mellé írja az ember, hogy Gy E, I H, stb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT   Margitay T., 2007, Az érvelés mestersége. (2., javított kiadás) Budapest: Typotex. 4. fejezet

 

 

 

HF5a1: Rekonstruáld a következő analógiás érvelést! Elemezd és értékeld az érvelő által felállított analógiát!

 

 

HF5a2: A saját, valamint az órai rekonstrukció fényében írdd meg újra a Mesterházys cikket! Te hogyan érvelnél? - Ki lehet-e az eredeti K-ra futtatni? Egy másik, de szintén ütős K-ra lehet kifuttatni?Érvelésed vegye figyelembe, hogy a rekon alapján mi tartható, mi erős, és mi nem? Maradj olyan közel a szöveg fordulataihoz, kifejezéseihez, ahogy csak lehet!Ha szükséges, változtass az infók adagolásának sorrendjén, az érvelés menetén!

HF5b1: netes anyag: 5.3. (Analógia) (http://www.unimiskolc. ) hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

ill. MT: Informális logika rész, Analógiák c. fejezet.

 

 

 

 

HF 1.: 1) partner találása 2) közösen egy cikk kiválasztása, amely 1000-2000 karakter hosszú (ill. hosszabb cikk részlete), amely érvelő jellegű (lásd az órai elhatárolásokat),  3) a cikk független érvelési rekonstrukciója (egyéni munka!) az alábbi szempontok szerint: a) konklúziók és premisszák megjelölése b) az érvelés szerkezetének rekonstrukciója c) a premisszák erősségének (gyengeségének) és igazságának (hamisságának) megítélése, 4) az eredeti érvelés és a rekonstrukció 3 példányban nyomtatása (névvel, Neptun kóddal) 5) a 3 példány elhozatala (eljuttatása) az órára.

 

Tananyag a házi feladatokhoz (elég az egyik):

 

Egy párt / érdekcsoport vizsgálata és min. 2 dokumentált példa (egy a nyitásra, egy a kizárásra VAGY két párt de hasonló szerkezetű érvelése). Ezt követően 500-1000 karakterig elemezd és értékeld a felismeréseket, de ne foglalj állást a stratégia jogosságával vagy az állítások igazságtartalmával kapcsolatban.  Fontos, hogy a példákkal kapcsolatos állásfoglalás azért nem része a feladatnak, mert az eltérő választói attitűdök miatt megnehezíti a csoportmunkát, így pusztán a megnyilatkozásokat, azok forrását és besorolását add meg – ezekről ugyanis szakmai konszenzus alakulhat ki, míg értékelésükről nem valószínű.

 

 

 

Hülye vagy, fiam?Bármennyire is meglepő, az EP-választáson már föltűnt, újonnan alakult kis párt, az LMP jelenleg esélyesebbnek tűnik az MDF-nél a parlamenti választásokon.Legutóbb például Borsodban sikerült megyei listát állítania, s akkor a párt vezetői úgy nyilatkoztak: ezt minden megyében meg tudják tenni (egy szerdai hír szerint a fővárosban is elegendő ajánlást szereztek ehhez), s onnan kezdve már csak a választói akaraton múlik, megszerzik-e a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázaléknyi szavazatot. Lesz rá esélyük, hiszen úgy tűnik, a népek valóban nyitottak a Lehet Más a Politika szlogenre, még ha pillanatnyilag elég zavarosnak is tűnik, hogy az LMP-től vajon mitől is lenne annyira más.Mondandójuk éles, elegük van a korrupcióból, lehet ezt másképp is csinálni, gazdasági filozófiájuk kissé balosan zavaros, az ökoszociális piacgazdaság hívószava meglehetősen értelmezhetetlen, ugyanakkor kétségtelen, hogy a zöldpolitika zászlóra tűzése vonzó lehet bizonyos körökben. De épp Borsodban? Hiszen abban a Borsodban sikerült listát állítaniuk, ahol a monoki gondolat és a szociális kártya bevezetésének ötlete megfogant.Holott az LMP épp e kártya bevezetése ellen és a „roma közösségek integrációjáért” kampányol! Ezzel jött volna össze a kellő számú cédula? Aligha.Akkor talán mégiscsak lehet valami ebben az ökoszociális piacgazdaságban meg a zöldgondolatban? Bár azért arra elég nagy összegű fogadást lehetne kötni, hogy kevés olyan borsodi település van, ahol az ökoszociális szó vagy annak hallatán, hogy „hiszünk a sok lábon álló, decentralizált energiarendszerben”, ne néznének össze az emberek: hülye vagy, fiam?Valamit nagyon kell tudnia az LMP-nek, hogy ebben a számukra oly testidegen környezetben is, ahol a kampánystartot követő egy hétben a Fidesz, a Jobbik és az MSZP azonnal letarolta a „piacot”, egy héttel a kopogtatók leadási határideje előtt mégis listát tudott állítani. Ebből vagy az következik, hogy a borsodiak tömkelege gondolkodik másként a világról, mint ahogy ezt feltételezni lehetett, vagy az, hogy az LMP-t –az MDF-fel ellentétben – támogatja valamelyik nagy párt.Az első feltételezés nem igazán életszerű, a második inkább. Az LMP ugyanis eddigi megnyilatkozásaiban kínosan ügyelt arra, hogy a Fideszt semmilyen formában ne sértse. Listavezetőjük, Schiffer András azt nyilatkozza, hogy „nem vagyunk ellenséges viszonyban azokkal, akikkel adott esetben alkudozni kellene kétharmados ügyekben”, ami jelen esetben nem vonatkozhat másra, mint a Fideszre. És a Fidesznek sem árt egy hallgatag szövetséges.Egyrészt, ha az LMP listát tud állítani, bizonyosan szavazatokat vesz el az MSZP-től. Másrészt, ha bejut a parlamentbe, amire, ha lesz elég területi listája, még lehet esélye, nem árthat, ha a Jobbik ellenében nem a baloldallal kell összefognia, hanem egy „szűz párttal”, amellyel talán lehet más a politika.Ámbár az ott kezdődne, hogy nem nézzük hülyének egymást. (http://nol.hu/lap/allaspont/20100311-hulye_vagy__fiam_) 

 

HF 10 Az első fordulót követően több témában is lehet házi feladatot készíteni. Az átláthatóság kedvéért kérem, hogy mindenki adja meg főcímként az itt magadott címeket és utána adjon alcímet is a feladatának. Szintén fontos, hogy az idézett megnyilatkozások (visszakövethetően) szerepeljenek a feladatban, legalább 1000 karakter legyen a tartalmi elemzés és a teljes szöveg ne legyen több 3000 karakternél. A feladatokkal az órán részletesen is foglalkozunk.

HF 10.1. “A kampánycsend végetért? Én úgy értelmezem, hogy igen…” (M2, 22.18). Vizsgáld azokat az érveléseket, amelyeket az OVB tagjai a kampánycsend fenntartása ill. feloldása mellett használtak. Az elemzés koncentrálhat pl. egy tag érvelésében kimutatott inkonzisztenciákra, vagy arra, hogy a vitahelyzetben a felek egymás érveire hogyan reagáltak (ld. pragmadialektikai szabályok betartása ill. megszegése), vagy arra, hogy a helyzet értékelését / definícióját hogyan használták fel az egyes álláspontok védelmében.

HF 10.2. “Vesztesek és győztesek retorikája”. Argumentatív elemek összehasonlítása hasonló helyzetben – pl. Gyurcsány Ferenc 2006-os és Orbán Viktor 2010-es választási értékelésének elemzése, vagy pl. Lendvai Ildikó “Kubatov-szavazói” és a korábbi választások összeesküvéselméleteinek párhuzamai. Az összeesküvéselméletek megjelenése önmagában is vizsgálható. Érvelések erőssége, strukturális hasonlóságai, stb. lehetnek szempontok.

HF 10.3. “A sikerünk miattunk, a kudarcunk mások miatt”. Felelősök keresése és érvelések a kudarcok értelmezésekor a különböző pártok retorikájában. Pl. különféle pártok milyen felelősséget hártítanak a médiára, más pártokra, stb. Hogyan egyensúlyoznak a pártok a saját felelősség vállalása ill. a felelősség áthárítása között.

HF 8 (a 9. hétre) A feltöltés kapcsán a következő MÓDOSÍTÁSRA figyeljetek:  az érv. hibáknál az órán úgy döntöttünk, hogy elég 3 db. hiba feltöltése, de az eredeti HFen túl fontos, hogy szóban ki legyen fejtve, hogy az adott szöveg hogyan értelmezhető specifikusan az adott hibaként. Szintén fontos, hogy a kommentelésnél elsősorban a még nem kommentelt HF-kat vizsgáljátok, csak utána / magánszorgalomból azokat ahol már van komment. Min. kommentszám: 3 db.

 

A jellemzők lehetnek normatív szabályok (pl. az órán vett pragmadialektikai szabályok), stiláris meghatározók (pl. aki szereti a retorika különféle kategorizálásait), de tartalmi elemek is (ld. az órai példákat). A különféle jellemzők „keverhetők“, a lényeg az, ,hogy az adott megnyilatkozás szempontjából relevánsak legyenek (ezért 6-10 jellemző keresését javaslom). A gyakorlat előkészítí a következő hét átírási gyakorlatát. A végleges, feltöltendő HF az órán ezekkel végzett munka lesz.