2020-21-I Kommunikációs kampánytervezés

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus bemutatja a kommunikációs projektek szerkezetét, tervezésük, kivitelezésük és értékelésük legfontosabb elemeit. A tárgy kiemelt célja a kommunikációs munka, a különböző kommunikációs megnyilvánulások, eszközök, módszerek egységes szemléletének kialakítása, valamint a korábban tanult elméleti eszközök és gyakorlati módszerek integrációja. A résztvevők önállóan, a megadott szempontok szerint, részletes projektdokumentációt készítenek a félév során. Kapnak egy kommunikációs feladatot, és elkészítik a feladat kommunikációs projektjének részletes tervét, el kell végezni továbbá a projekttervet megalapozó kutatásokat (Kutatás1.-2.).

A kurzuson a projekt legfontosabb elemeit részletesen megbeszéljük.

 

Követelmények: 

A tananyagot és a részletes követelményeket lásd a kurzus Moodle-oldalán: https://edu.gtk.bme.hu/