2019-20-I Filozófia (mérnök)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: mi a filozófia?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

5. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését? Hit és/vs. tudás.

6. Evolúció vs. kreáció. Mi is a haladás, pl. tudományos haladás gondolata?

7. ZH

8. Etika: Mi a jó? Mi a helyes cselekedet?

9. Politikai filozófia I.: az egyenlőség, szabadság, igazságosság eszméi.

10. Politikai filozófia II.: a liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus eszméi.

11. Ismeretelmélet: Mi a tudás? Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Tudományelmélet: Mi a tudomány? Mi a tudományos tudás? Elképzelések a tudományról.

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

Két egyaránt 35 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten. A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Ponthatárok:

jeles: 46-70

jó: 42-45

közepes: 37-41

elégséges: 32-36

elégtelen: 0-31 

 

Az eredmények a ZH-ák  megírását követően legkésőbb 7 napon belül az eredmény adatbázisban (BME címtáras bejelentkezés szükséges):

https://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub/subject_in_semesterlist.php

 

A ZH-k időpontjai:

1. ZH: október 21-i héten 

2. ZH: december 2-i héten 

Pótlási alkalmak: december 16, 17, 18.

 

Maximum 20 pluszpont szerezhető fakultatív beadandó esszével, amelyet egy önállóan választott és az oktatóval egyeztetett témából lehet kidolgozni. Ennek terjedelme 3-5 oldal (Times New Roman, 12 pt betűméret, másfeles sorköz). 

A beadandó esszé beadási határideje: október 31. 

A beadandóra kapott eredmények szintén az eredmény adatbázisban fognak megjelenni december 13-ig. A beadandó pontszámai hozzáadódnak a zh-kra kapott pontszámokhoz.