2019-20-I Mérnöketika HU

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus célja a résztvevők felkészítése a mérnöki munkából, a különböző mérnöki szerepekből adódó erkölcsi problémák, konfliktusok megértésére, valamint felelősségteljes és hatékony kezelésére. A tárgy

  • ismerteti az erkölcsi döntések szempontjait.
  • bemutatja a döntéseknél alkalmazható etikai elméleteket.
  • tárgyalja a racionális döntés módszereit.
  • tudatosítja a jó döntés és az etikus magatartás ellen ható pszichológiai tényezőket.
  • elemez a mérnöki munka során felmerülő néhány tipikus problémát és bemutatja azok lehetséges megoldását.

A tárgy olyan gyakorlati tudást és szemléletváltozást ad, amely lehetővé teszi az erkölcsi, a műszaki és a gazdasági kérdések együttes kezelését. Ugyanis az erkölcsi megfontolások nem függetleníthetők a műszaki-gazdasági megfontolásoktól, és még kevésbé állíthatók szembe velük, hiszen ez utóbbiaknak általában vannak erkölcsi következményei is.

Alapfogalmak, értékek, jellem, alapvető etikai elméletek. Az erkölcsi döntések általános döntéselméleti háttere. Erkölcsi, műszaki, gazdasági (biztonság, környezetvédelmi stb.) szempontok együttes, komplex figyelembevételének módszere. A jó döntéseket nehezítő pszichológiai tényezők, ezek kezelésének módszerei. A különböző mérnöki szerepek (tervező, kivitelező, szakértő, munkahelyi vezető stb.) jellegzetességei. A szerepekből adódó konfliktusok, és a konfliktusokban való hatékony és felelősségteljes részvétel néhány eszköze. A korrupció mechanizmusai és hatásai. A hibázás kezelése.

Követelmények: 

A Félév menete

  • ZH1: 2019. október 21.
  • ZH2: 2019. december 9.
  • PZH: 2019. december 16.

A jegy megszerzésének lehetséges módjai:

1.  Két zárthelyi megírása. A zárhelyik az óra termében lesznek, a dátumokat a fenti táblázat tartalmazza. A zárthelyiknek külön-külön is elégségesnek kell lenniük.

2.  A jegy megszerezhető házi dolgozat elkészítésével is. A feladat leírása és az értékelés szempontok a honlapon (lásd az órai anyagoknál!) találhatók. A feladat leadási határideje: egy héttel a második ZH előtt, hétfő 12:00)

Jelentkezés a házi dolgozatra, valamint a dolgozatok beadása:

Itt (BME címtáras azonosító szükséges!)

ZH eredmények:

Az eredmény adatbázisban (BME címtár szükséges)

A félév végi jegy: a két zárthelyire kapott jegyek átlaga, kerekítve.