2019-20-I Érvelés és elemzési módszerek

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók magas szinten elsajátítsák az argumentáció-elméleti és logikai elemzési eszközök használatát, képesek legyenek ezeket tudatosan alkalmazni szóbeli és írásbeli kommunikációjuk során. Az elemzési képességek fejlesztése mellett kiemelt figyelmet fordítunk az érveléstervezési módszerekre és az érvelési gyakorlat növelésére. Tanulmányozzuk azokat a komplex kommunikációs helyzeteket, amelyek érvelések stratégiai integrálását igénylik.

Szeptember 10. Tematika és követelmények ismertetése, a logika, dialektika és retorika tudományterületei

Szeptember 17. Érvelések részei, rekonstrukció, érvelések támadása

Szeptember 24. Kari sportnap (nincs oktatás)

Október 1. Pragma-dialektika és stratégiai manőverezés

Október 8. Érvelés a médiában

Október 15. Próba ZH

Október 22. 1. ZH

Október 29. Érvelési sémák és hibák

November 5. Érvelési sémák és hibák

November 12. TDK (nincs oktatás)

November 19. Multimodális érvelések elemzése

November 26. Multimodális érvelések elemzése

December 3. Érvelés a marketingben, Próba ZH

December 10. 2. ZH

 

Ajánlott irodalom: 

Johnson, Ralph H. - Blair, J. Anthony. Logical Self-Defense. IDEA, 2006.

Margitay Tihamér. Az érvelés mestersége. Második kiadás. Budapest: Typotex, 2007.

Murray, Rowena. How to Write a Thesis. Third Edition. Maidenhead, England: Open University Press, 2011.

van Eemeren, H. F. – Grootendorst, R. – Henkemans, F. S. Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation. Mahwah, New Jersey/London: Elrbaum, 2002.

Walton, Douglas. Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

                          

Követelmények: 

 

A kurzus teljesítésének feltétele: minimum 40 pont elérése a két ZH-ból és a kötelezően választható feladatból

 

Az osztályozás az alábbiak alapján történik:

1. ZH: 40 pont (október 22.)

2. ZH: 40 pont (december 10.)

Kötelezően választható feladat: 20 pont

 

Ponthatárok: 

85- jeles

70-84 jó

55-69 közepes

40-54 elégéges

0-39 elégtelen

 

Kötelezően választható feladatok: egy feladatot a háromból kötelező elvégezni, a részletek a feltöltött dokumentumban találhatók

1. Órai prezentáció

2. Részvétel órai vitán és elemzése írása a vitáról

3. Blogposzt írása a #konzervtelefon blogra

 

Pluszpontok:

1. Max. 20 pluszpont egynél több kötelezően választható feladattípus elvégzéséért

2. Órára járással lehet pluszpontokat szerezni, de veszíteni is: aki legalább 15 órán aktívan részt vesz (egy héten két óra van, de külön számít), az 20 pluszpontot kap; aki kevesebb, mint 7 órán vesz részt, az 20 pont levonással jár