2018-19-II Tudományelmélet

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos elméletek alapvető kérdéseivel, különös tekintettel az empirikus, azon belül pedig a kognitív tudományok problémáira. A hallgatók bevezetést nyernek az interdiszciplináris tudományokat érintő integrációs probléma és az egymástól eltérő modellek és módszerek összeegyeztethetőségének főbb nehézségeibe.

A kurzus gyarkolati oldalához tartozóan a két zárthelyi dolgozaton túl a hallgatók egy előadás illetve egy esszé megírásával mutatják be a kurzus során nyert tudásukat.

Követelmények: 

Kötelező olvasmányok:

Bermúdez, José Luis (2014) Cognitive science, Cambridge.

Gelfert, Axel (2016) How to do science with models, Springer.

 

Teljesítés fe.ltételei:

Órai munka: 10%

Zh1; Zh2: 60%

Esszé: 15 %

Prezentáció: 15%