2018-19-II Filozófia (mérnök)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika

7. ZH

8. Politikai filozófia I.

9. Politikai filozófia II.

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

Két egyaránt 35 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten. A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Ponthatárok:

jeles: 48-70

jó: 44-47

közepes: 40-43

elégséges: 36-39

elégtelen: 0-35

 

Az eredmények a ZH-ák  megírását követően legkésőbb 7 napon belül az eredmény adatbázisban (BME címtáras bejelentkezés szükséges):

https://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub/subject_in_semesterlist.php

 

A ZH-k időpontjai:

1. ZH: március 25-i héten 

2. ZH: május 6-i héten 

Pótlási alkalmak: május 20, 21, 22, 23.

 

Maximum 20 pluszpont szerezhető fakultatív beadandó esszével, amelyet egy önállóan választott és az oktatóval egyeztetett témából lehet kidolgozni. Ennek terjedelme 3-5 oldal (Times New Roman, 12 pt betűméret, másfeles sorköz). 

A beadandó esszé beadási határideje: március 31. 

A beadandóra kapott eredmények szintén az eredmény adatbázisban fognak megjelenni május 13-ig. A beadandó pontszámai hozzáadódnak a zh-kra kapott pontszámokhoz.