2016-17-II Tárgyalási stratégiák és taktikák (KommMédia) SzK

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus esettanulmányok segítségével mutatja be a legfontosabb tárgyalás- és előadás-technikai ismereteket és eszközöket, melyeket a félév során beépített szerepgyakorlatokkal, tárgyalási szituációk szimulálásával és egyéb retorikai gyakorlatokkal tudnak a vállalkozó szellemű hallgatók élesben is kipróbálni. A kurzus lehetőséget ad a hallgatóknak a tanulmányaik vagy munkájuk során gyakorta ismétlődő prezentációs helyzetek (TDK-előadás, projektbemutatás, diplomavédés, üzleti prezentáció stb.) kipróbálására, gyakorlására is, melyek során az oktatók azonnali, folyamatos visszajelzéssel segítik az egyéni, személyre szabott fejlődést.

 

 

Az órák friss hírei: 

 

1. házi feladat: maximum 10 perces egyéni prezentáció készítése Microsoft Power Point vagy Prezi formátumban, melyet a március 13-i konzultációs órán elő kell adni.

Téma: keressetek a kurzushoz kapcsolódó példát előadás vagy tárgyalás témakörében (saját, irodalmi vagy filmes eset), melyet bemutattok és röviden elemeztek! Fontos, hogy tartsátok szem előtt az előadáson tanult szakmai szempontokat, tartalmi és formai javaslatokat, illetve szenteljetek figyelmet az előadás retorikai elemeinek, előadásmódnak is!

Az előadásokat pendrive-on hozzátok magatokkal a konzultációra!

Kérdés esetén állok rendelkezésre!

 

2. házi feladat: videóelemzés min. 2500, max. 3000 karakter terjedelemben az alábbi linken található két Trónok Harca videóról: https://www.mediafire.com/folder/glaoa3l0ice8o/TEK_Videók_beadandó_feladathoz

A feladat részletes leírását (tartalmi és formai követelmények) lásd az órai anyagoknál (TEK_KommBA_2. HF)!

Leadási határidő: 2017. március 27., nyomtatva az órán.

 

3. házi feladat: videóelemzés és prezentáció

Nézd meg az Éjjeli féreg c. film alábbi részletét, amit a következő linken érhetsz el: http://www.mediafire.com/file/2xlu9sak1rz85d3/%C3%89jjeli_f%C3%A9reg.mp4          

A TEK_KommBA_3. HF dokumentumban olvasható elemzési szempontok szerint készíts max. 15 perces PPT prezentációt, és add elő a 2017. április 10-i szemináriumon! Az előadásokat pendrive-on hozzátok magatokkal!

 

4. házi feladat: videóelemzés

Nézd meg, és a megadott szempontok alapján elemezd a Kártyavár c. sorozat két részletét, amiket a következő linken érhetsz el: https://www.mediafire.com/folder/glaoa3l0ice8o/TEK_Videók_beadandó_feladathoz

A feladat részletes leírását (tartalmi és formai követelmények) lásd az órai anyagoknál (TEK_KommBA_4. HF)!

Leadási határidő: 2017. május 8., nyomtatva az órán.

 

 

 

Követelmények: 

A tárgy elméleti kurzusból és csoportos konzultációkból áll. A hallgatók az elméletet a Tárgyalás- és előadástechnika kurzus hallgatóival együtt hallgatják, a konzultációkat pedig márciustól az alábbi időpontokban tartjuk:

március 13., március 27., április 10., április 24. (hétfők) 18:00, E/612

Ezeken az időpontokon túl, ha van rá igény, természetesen konzultálhatunk, egyénileg egyeztetett időpontban.

A tárgy teljesítésének feltétele:

Az előadásokra be kell járni, a jelenlétet katalóguson fogom vezetni (februári átmeneti időszakot nem számolom bele). Maximum kétszer lehet hiányozni. Ez azt jelenti, hogy a maradék 8 órából (ebben benne van a 2 ZH is) 6-on jelen kell lenni.

A konzultációkon kötelező a megjelenés!

Összesen négy házi feladatot kell elkészíteni, amit adott határidőre és formában le kell nekem adni. Az egyes konzultációkon megbeszéljük az aktuális házi feladatokkal kapcsolatos kérdéseiteket, visszajelzést adok a régiekre, illetve kiadom az új feladatokat.

A jelenléten és a házi feladatok határidőre történő leadásán túl a tárgy teljesítéséhez a félév során 2 ZH-t kell megírni, egyiket a 7., másikat a 14. héten. A 2 ZH-nak külön-külön is el kell érniük az elégséges szintet.

A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

A ZH-k ideje: az előadás időpontjában és termében

1. ZH (7. hét): 2017. március 20.

2. ZH (14. hét): 2017. május 8.

A két ZH-ból összesen 100 pontot tudnak gyűjteni.

A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára.

A félév végi jegy kialakítása a két ZH pontjainak összegzésével, az alábbi ponthatárok szerint alakul:

50% alatt: elégtelen

50% - 62%: elégséges

62,5% -75%: közepes

75,5% - 87%: jó

87% felett: jeles

A ZH pontszámaikhoz szerezhetnek plusz pontokat, az alábbiak szerint:

  • Aki az előadáson a tananyaghoz kapcsolódó hozzászólásaival gazdagítja az órát, annak plusz pont jár, amit a hallgatók minden óra végén rögzíthetnek. Fontos, hogy a hallgatóknak kell odajönni és felírni magukat minden óra után, visszamenőleg nem lehet pontot beírni.
  • Ha e-mailben küldenek a tananyaghoz kapcsolódó linkeket, pár bekezdésnyi elemzést stb., azt szintén plusz ponttal tudom jutalmazni.
  • Plusz pontot legkésőbb az utolsó órán tudnak szerezni, utána már nem.

Tananyag:

Az előadás diasorának erre a honlapra feltöltött anyagai.

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémájuk adódik, jelezzék a kriszti.szabo@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/605-ben.