2016-17-II Kutatásmódszertan (GTK)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzusban a tudományos megismerés alapvető jellemzőit és a kutatás legfontosabb módszertani normáit tárgyaljuk. Elemezzük a tudományos gondolkodás fogalmi alapjait (mit értünk tudás alatt, mi az oksági viszony, mi a természeti törvény), valamint megvizsgáljuk a megismerés folyamatának fázisait (tapasztalás, hipotézis- és elméletalkotás). A kutatási módszerek közül tárgyaljuk a kísérlet, a mérés, a kvantifikáció és a hipotézis-ellenőrzés (bizonyítás és cáfolás) problémáit, a matematika szerepét a természettudományokban. Megvizsgáljuk, mikor tekinthetünk egy elméletet bizonyítottnak, avagy megcáfoltnak, és hogy milyen vizsgálati eredmények támasztanak alá egy adott elméletet. A kurzus folyamán történeti és kortárs példákkal illusztráljuk, hogy a tudomány működése során hogyan valósulnak meg a bemutatott módszertani szabályok.

 

 

A félév beosztása

  • ZH1: március 20. (hétfői csop.) , március 23. (csütörtöki csop.) - az adott óra helyén és idején
  • ZH2: május 8. (hétfői csop.) ,május 11. (csütörtöki csop.) - az adott óra helyén és idején
  • PZH időpontok: május 15. 16:00, május 18. 16:00 - Terem: Még Nem Ismert
Követelmények: 

A Kutatásmódszertan GTK tárgy (BMEGT41A004, BMEGT41A301) tárgyaknál a jegy megszerzésének feltétele két ZH külön legalább elégséges teljesítése. A ZH az órai anyagra, valamint a kiadott olvasmányokra kérdez rá. A ZH1-re a Bacon szövegből, a ZH2-re a Geertz szövegből kell készülni.

A BMEGT41A004 (kifutó) tárgy esetén az aláírás megszerzésének feltétele valamelyik számonkérés teljesítése a szorgalmi időszakban. Ahhoz, hogy a jegyet be tudjuk írni, fel kell venni egy vizsgaidőpontot.

Az új, BMEGT41A301 félévközi jegyes, nincs aláírás és vizsga.

Olvasmányok

Francis Bacon: Novum Organum. I-től XLIV-ig

Clifford Geertz: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról.

ZH/Vizsga eredmények

az eredmény adatbázisban

találhatók.