2016-17-I Érveléstechnika - logika EN

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

ÉRVELÉSTECHNIKA-LOGIKA KURZUS RÉSZLETES TEMATIKÁJA

1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei. A vita manipulálása. A vita célja és eszközei. Az érveléstechnika haszna.

2. Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Internális, externális kritika.

3. Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megsértése: bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, kibújás a bizonyítás kényszere alól, apellálás. Bizonyítás terhe.

4. Érvelési hibák folytatás. Személyeskedés, hitelességet érintő érvelési hibák. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre, tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás.

5. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. I. ZH

7. Első vitaóra

8. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma. Induktív érvek. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.

9. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok.

10. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Bikondicionális. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Konstruktív dilemma, Destruktív dilemma.

11. Második vitaóra

12. II. ZH

13. Játék plusz pontért

 

 

Követelmények: 

Követelmények

Évközi két ZH dolgozat megírása. A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és a félév során a honlapra folyamatosan felkerülő órai diasorok támogatják. 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból, elvállalt plusz feladatokból tevődik össze. 

Előzetes egyeztetés esetén egy ZH házi dolgozattal kiváltható.

1. zh időpontjai, helye: 

2016. október 11. kedd 10:15, E205

2016. október 11. kedd 14:15, E504

2. zh időpontjai, helye:

2016. november 29. kedd 10:15, E205

2016. ovember 29. kedd 14:15, E504

 

(A ZH-k minden szabadon választható (mérnök), magyar nyelvű Érveléstechnika-logika kurzusunkon egységes tananyagra és diasorra épülnek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.)

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: 
BMEGT41A027
BMEGT418959
A kurzus teljesítéséhez a félév során legalább 2 ZH-t kell egyenként elégségesre (2) megírni.
A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet a pótlási héten.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)
Kurzuskód:
BMEGT419021
Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. 
A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.