2015-16-II Problémamegoldás és döntés a szervezetekben

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzust tömbösítve, tréning formában, két egymást követő péntek-szombaton tartjuk. A tréning foglalkozások 2016. február 12-13-án és 19-20-án naponta 9-18 óráig lesznek az E603-ban. A második két napot vendégelőadó tartja angolul. A vizsgadolgozat (magyarul) február 26-án lesz, és az órai anyagot kéri számon.

 

Az órák friss hírei: 

Alapeloszlás és statisztika:
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/09-altalanos-es-gazdasag...

 

Döntéselméleti kalandfilm valószínűségszámítással: The Challenger disaster
https://www.youtube.com/watch?v=DT7Yx5kxYco

Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltételei:

  • Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Legfeljebb 1 egyéni feladat pótolható az utolsó órát követő hét végéig.
  • Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban.
  • A félév során a hallgatók minden órán rövid egyéni feladatot kapnak, amelyet legkésőbb a következő órára kell elkészíteni a következő módon:

Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a feladat sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő órát megelőző nap 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.

  • Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja:

A félévi jegy komponensei:

%

 

Értékelés:

egyéni feladatok

40%

 

86-100%:

jeles

írásbeli vizsga

60%

 

71-85%:

 

 

 

56-70%:

közepes

 

 

 

41-55%:

elégséges

 

 

 

0-40%:

elégtelen

Értékelési szempontok:

Az egyéni feladatok értékelésének szempontjai: mennyire értette meg a vizsgált jelenséget, mennyire találó a példa, mennyire pontos, alapos és szakszerű az elemzés.