2015-16-I A Gólem HM

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

1. óra: A Gólem mint a modern tudomány metaforája (viták a Challenger-katasztrófa körül).

2. óra: Döntő kísérletek a tudományos elméletek elfogadásában (a relativitáselmélet ellenőrzése: Eddington kísérletei).

3. óra: A kísérleti eredmények elfogadása és a bizonyítási kultúrák (a placebohatás jelensége, a C-vitamin hatékonyságának vizsgálata)

4. óra: A hatékonyság megállapítása az orvostudományban (a Salk-oltás esete).

5. óra:  A Tudósok viselkedése problémák esetén (aluldetermináltság a napneutrínó-kísérletekben, valamint az élet eredetéről szóló vitákban).

6. óra: Tudományos közösségek vitái (az olaj eredetéről szóló viták és a hidegfúzió története).

7. óra: ZH1

8. óra: A technológiai fejlődés útfüggése (a kerékpár mai formájának kialakulása; francia elektromosautó-fejlesztések a 70-es években).

9. óra: A technológiai kockázat társadalmi vonatkozásai (19. századi viták a gyermekmunka, valamint a gőzkazánok biztonsága körül).

10. óra: A technológia sikerességének kritériumai (a Patriot rakéták esete, Querty billentyűzet).

11. óra: Laikus és szakértői tudás (az AIDS-aktivisták esete; viták a csernobili katasztrófa hatásairól Angliában).

12. óra: Konklúziók: a tudomány és technika társas viszonyai és társadalmi beágyazottsága.

13. óra: 2. zárthelyi.

14. óra: Szabadon választható nyílt viták a Gólem témakörében.

Ajánlott irodalom:

Harry Collins és Trevor Pinch (2007): Dr. Gólem: Útmutató az orvostudományhoz. Budapest: Scolar Kiadó.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem: What You Should Know about Science. Cambridge: Cambridge University Press, second edition.

Harry Collins and Trevor Pinch (1998): The Golem at Large: What You Should Know about Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

Követelmények: 

A szorgalmi időszakban legalább az egyik zárthelyi teljesítése legalább 50%-os eredménnyel.

A pótlási időszak végéig mindkét zárthelyi teljesítése (az esetleges pótlások/javítások után) legalább 50%-os eredménnyel.

A számonkérések időpontja:

1. zh: október 19, 20, 21, 22 (mindenkinek az óra helyén és időpontjában)

2. zh: november 30- dec 3 (mindenkinek az óra helyén és időpontjában)

ZH/Vizsga eredmények

az eredmény adatbázisban

találhatók.