2015-16-I Filozófia

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5.Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika

ZH

8. Politikai filozófia I

9. Politikai filozófia II

10. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

 

Az órák friss hírei: 

A második zh előrébb került egy héttel. Az új időpont: a november 30-ai héten, az óra idejében és helyén.

 

Követelmények: 

2 egyaránt 20 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

A ZH-k, vizsgák időpontjai:

1. ZH az október 19-i héten.

2. ZH a november 30-i héten.

PótZH-k: december 14., 15., 16., 17.

Vizsgák: később

Maximum 8 pluszpont szerezhető beadandó dolgozattal. Maximális terjedelme két oldal (12 pt betű, másfeles sorköz). A dolgozatban az alábbi blogbejegyzések valamelyikében feltett kérdést kell megválaszolni, és a választ megindokolni: 

http://namitgondolsz.blog.hu/2014/11/29/melyik_telefont_valasszuk_avagy_a_vilag_rendje

http://namitgondolsz.blog.hu/2014/10/25/a_rendorkapitany_es_kant

http://namitgondolsz.blog.hu/2014/10/11/a_fiktiv_nyomozo_esete

http://namitgondolsz.blog.hu/2015/02/28/ereznek-e_a_halak_fajdalmat

http://namitgondolsz.blog.hu/2014/02/01/fogadjunk_istenre