2014-15-II Problémamegoldás és döntés a szervezetekben

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzust tömbösítve, tréning formában, két egymást követő péntek-szombaton tartjuk. A tréning foglalkozások 2015. február 13-14-én és 20-21-én naponta 9-18 óráig lesznek az E603-ban. A vizsgadolgozat február 27-én lesz, és az órai anyagot kéri számon.

 

Követelmények: 

A kurzus teljesítésének feltételei:

  • Az aláírás megszerzésének feltételei: Az órákon való részvétel. Az egyéni (órai vagy házi) feladatok határidőre történő beadása, órai bemutatása. Legfeljebb 1 egyéni feladat pótolható az utolsó órát követő hét végéig.
  • Az egyéni feladatok (a munka egy része az óra gyakorlati részében végezhető, másik része otthonra marad) célja, hogy kialakítsa a tanult jelenségek felismerésének és kezelésének képességét a hallgatókban.
  • A félév során a hallgatók minden órán rövid egyéni feladatot kapnak, amelyet legkésőbb a következő órára kell elkészíteni a következő módon:

Formátum: MS Word. Terjedelem: mindenegyes feladat kiírása tartalmazza. A fájl neve: Vezetéknév_Keresztnév_X_HF.doc, ahol X a feladat sorszáma, Határidő: a feladat kiadását követő órát megelőző nap 12:00 óra. Beadás módja: email mellékletként nekem (margitay@filozofia.bme.hu) elküldeni ÉS kinyomtatva a következő órákra elhozni. A feladatokat az órán megbeszéljük.

  • Vizsga: Zárthelyi vizsgadolgozat.

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja:

A félévi jegy komponensei:

%

 

Értékelés:

egyéni feladatok

40%

 

86-100%:

jeles

írásbeli vizsga

60%

 

71-85%:

 

 

 

56-70%:

közepes

 

 

 

41-55%:

elégséges

 

 

 

0-40%:

elégtelen

Értékelési szempontok:

Az egyéni feladatok értékelésének szempontjai: mennyire értette meg a vizsgált jelenséget, mennyire találó a példa, mennyire pontos, alapos és szakszerű az elemzés.

Zh eredmények: