2012-13-II Tárgyak, formák, képek

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

1.     A tér.

        Az élet tere.

        A tér észlelése. Képzet és képzelő erő.

        A tér tudománya. A fogalom.

2. Platón – az utánzat utánzata.

3. Arisztotelész – a katarzis.

4. Keresztény középkor – a lelki az érzékiben.

5. Reneszánsz az érzékiség rehabilitálása.

6. Felvilágosodás és barokk. Mit utánoz a zene? 

7. Kant: a szép és a fenséges.

8. Hegel – az emberiség ön-tudata.

9. A művészet, mint kommunikáció.

10. A stílus.

11. Kis formatan – szín, vonal, arány, tömeg.

Követelmények: 

A tananyagot, amely megtalálható az alább letölthető Esztétika c. jegyzetben, ismerni és érteni kell. Az értékelés alapja aktív részvétel az órákon és kisebb (írásbeli, vagy rajzos, netán zenei) feladatok teljesítése. Aki ezen a módon nem szerez osztályzatot, vagy a megszerzett osztályzattal nem ért egyet, beszámolhat az anyagból, illetve ha vizsgaköteles, vizsgázhat. Ezen kívül készíthet referátumot szabadon választott filozófiai kérdésről. Az értékelés szempontjai: a téma irodalmának ismerete és önálló gondolkozás. A referátum csak akkor értékelhető, ha elkészülte után megbeszéli a tanárral.

Konzultáció: szerda 16 órától az E612-ben.