2012-13-I Filozófia és művészet BI

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A kurzus során krimik és krimiszerű irodalmi művek segítségével ismerkedünk meg a filozófiatörténet néhány jelentős alakjával és irányzatával.

Krimik:

 • Szophoklész: Oedipusz király. (Szophoklész drámái – Európa Könyvkiadó Bp. 1979. 155–218.)
 • A meggyilkolt leány vagy a három alma története (Az Ezeregyéjszaka meséi – Szépirodalmi Könyvkiadó Bp. 1968. 86–94.)
 • Arthur Conan Doyle: A sárga arc. (Sherlock Holmes emlékiratai – Európa Könyvkiadó Bp. 1974. 35–57.)
 • Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret. (Az ígéret – Európa Könyvkiadó Bp. 1968. 5–109.)
 • Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack.

Program:

 • A vakság és a görög matematika. „A láthatatlan logosz erősebb a láthatónál.” Platón dualizmusa.  
 • A keresztény középkor platonizmusa. Viták: az univezálék; a szabad akarat. A skolasztika és a gótika fénykora.
 • Reneszánsz: az érzéki rehabilitálása az életben, a művészetben és a tudományban. Az egységes világkép szétesése.
 • Újkor, új problémák, új filozófiák. Racionalizmus és empirizmus. A szenzualizmus verme: a világ eltüntetése.
 • A francia felvilágosodás világképe: newtoni fizika és önérdek. A determinizmus: a franciák és Hume ellentéte.
 • Kant: a megismerés; erkölcs és szabadság.
 • A pozitivizmus (Sherlock Holmes) rekviemje. Huszadik századi változások: a fizikában, a történelemtudományban (hermeneutika), a pszichológiában (Freud).
Követelmények: 

A tanórákon elhangzó tananyagot, valamint a mellékelt irodalmat ismerni és érteni kell. Erről beszámolón és aktív részvétellel az órákon kell számot adni. Aki minden órán úgy szerepel, hogy kiderül, elsajátította a fentieket, a beszámoló alól felmenthető.

A félév folyamán mindenki köteles két rövid házi dolgozatot írni megadott témáról. Ezen kívül készíthet referátumot szabadon választott filozófiai kérdésről. Az értékelés szempontjai: a téma irodalmának ismerete és önálló gondolkozás. A referátum csak akkor értékelhető, ha elkészülte után megbeszéli a tanárral.