2012-13-I Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

 

BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Kommunikáció- és médiatudomány MA szak

2012. őszi félév

 

 

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Előadás +  gyakorlat

Tanács János

 

Időpont: kedd, 12.15-15.45

Tanterem: E 303

Kód: BMEGT41M121

A kurzus kreditértéke: 5

Heti óraszám: 4

A számonkérés formája: félévközi jegy (f)

Konzultáció:

E-mail: janos.tanacs()gmail.com

 

 

 

A kurzus leírása

A kurzus célja, hogy olyan problémák megoldására készítse fel a hallgatókat, amelyekkel mindazok, akik kommunikációs területen kívánnak elhelyezkedni, kutatásuk és álláskeresésük során egyaránt szembesülnek. Ezek közé tartozik az előadástechnika, az írástechnika, és a munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges képességek (CV írás, motivációs levél, munkainterjú, stb). A kurzus keretében lényegében két projektterv elkészítése és kivitelezése folyik: a szakdolgozati kutatásé, és a munkaerőpiaci elhelyezkedésé. Mindkét – a hallgatók számára húsba vágó – projektnek áttekintjük a módszertanát, majd tervüket személyre szabva kidolgozzuk, és főbb lépéseinek kivitelezését gyakoroljuk.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap tematikájának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata.

1. Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése. Információk strukturálási képességének fejlesztése.

2. Haladó tárgyalástechnika: Az érzelmek és az erőfölény kezelése. Kritikus tárgyalási mozzanatok, nehéz partnerek kezelése. Többszemélyes tárgyalási helyzetek. Felkészülés, tervezés, végrehajtás, elemzés, visszacsatolás.

3. Haladó érveléstechnika: aszimmetrikus helyzetek kezelése, csoportos érvelések, szabályozott menetű és önszabályozó viták. Kérdés-felelet szituációk.

4. Előadástechnika, a szóbeli előadás felépítése

5. Az írástechnika módszertana

6. A szakdolgozatírás projektterve

7. A munkaerőpiaci elhelyezkedés projektterve

8. Munkaerőpiaci lehetőségek felmérése

9. Állásinterjú

10. A szakdolgozat tartalomjegyzéke, a bekezdés, a fejezet

11. Motivációs levél, CV írás és video CV

12. Ajánlólevél-írás

13. Írástechnika: a teljes szakdolgozat, hivatkozási rendszerek

 

A kurzus teljesítésének feltételei

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei:

Előadás: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

Gyakorlat: az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

 

A félévvégi jegy megszerzésének feltételei:

Az alábbi dolgozatok egyenkénti, legalább elégséges szintű (40% dolgozatonként) teljesítése szükséges feltétele a félévi jegy megszerzésének:

1.      A két projektterv (6-6p dolgozatonként)

2.      Az alábbi 5 egyéni beadandóból legalább 4 legalább elégséges szintű (40% dolgozatonként) teljesítése: 

o        Elemzési képesség feladat

o        CV feladat

o        Motivációs levél feladat

o        Ajánlólevél feladat

o        Nem verbális elemzés feladat

3.      A csoportos beadandók (Proaktivitás és infoszerzési feladat, Stratégiai feladat, Vitavideo-elemzési feladat, Állásinterjú-feladat) egyenkénti elégséges szintű (40% dolgozatonként) teljesítése.

 

·        A határidőn túl leadott dolgozat eredménye feleződik, de határidőn túli leadás csak a kiírt leadási határidőt követő pontosan két héten belül (azonos időpontig). Ezt követően a feladat automatikusan 0 pontos.

 

·        A határidőre leadott, de el nem fogadott évközi házi feladatok közül 2 db pótolható a pótlási hét péntek délig. Ez alól kivételt képez a két projektterv, amely nem pótolható.

 

·        A kurzus során teljesítendő feladatok (zárthelyi dolgozatok, prezentációk, gyakorlati feladatok, recenziók, beszámolók, elemző házi dolgozat, órai munka stb.) rövid ismertetése a TVSz 14. § (1), (2) és (3) bekezdésével összhangban

 

 

 

 

A félévi jegy (félévközi jegy) kiszámításának módja

 

 

A félévi jegy komponensei:

Elérhető maximum%

Értékelés:

·     Projekttervek, 2 db, 15-15p

30p

86-100p:

jeles

·     Egyéni feladatok (5 db, 5x6p)

·         Elemzési képesség feladat

·         CV feladat

·         Motivációs levél feladat

·         Ajánlólevél feladat

·         Nem verbális elemzés feladat

30p

71-85p:

·     Kutatási és zsűrizési feladatok (C-csoport, M-csoport, A-csoport): 10-10p

 

56-70p:

közepes

·     Zsűrizés (I-csoport, P-csoport, N-csoport, S-csoport) 5-5p

 

40-55p:

elégséges

·     Csoportos beadandók (Proaktivitás és infoszerzési feladat, Stratégiai feladat, Vitavideo-elemzési feladat, Állásinterjú-feladat): 10-10p

40p

0-39p:

elégtelen

 

A félév tervezett programja

Lásd külön a Menetrend dokukmentumot!

 

Félévi terhelés

 

Kontaktóra

60

Készülés az órákra

10

2 db projektterv

30

5 db egyéni feladat (5x5 óra)

25

Csoportos elemzések, 4x6 óra

25

Összesen

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakirodalom

 

 

Patrick Dunleavy, Authoring a PhD: How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis dissertation, New York: Palgrave, 2003. (Könyvtár vagy az oktató által kínált elektronikus példány)

Gyurgyák János, Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Budapest: Osiris, 1996. (Könyvtár)

Umberto Eco, Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Kiadó, 1994. (Könyvtár)

Margitay T.: Az érvelés mestersége, Typotex, Bp. 1999, (második kiadás: 2007)

 

 

 

 

 

 

 

Az órák friss hírei: 

 

Feladatok a következő, szept. 25-i órára:

  1. felkészülés az interjúra és az interjú lebonyolítása a kiadott és a honlapon található kiírás szerint
  2. a készülő MA vagy a korábbi BA szakdolgozat rövid, egy bekezdéses tartalmi leírása
  3. A villanyleo feladat 2. része (Sch Mátrix) kapcsán az Sch-ás kontaktokat szept. 25-ét követően kérlek ne, azaz NE terheljétek, mert ebben állapodtam meg velük. A feladat ilyen részét tartralmilag, azaz az infók beszerzését tehát 25-éig el kell végezned, de a dokumentációt elég elkészíteni a következő órára.

Átkerültek az október 2-i órára az alábbiak:

  •     BA-as szakdolgozat vagy nagyobb lélegzetű munka ppt-je papíron és pdrive-on.
  •     A villanyleó (Sch Mátrix) feladat tényleges leadása.

Feladatok az október 2-i órára:

  • BA-as szakdolgozat vagy nagyobb lélegzetű munka ppt-je papíron 4-es vagy 6-os dia/oldalon és pdrive-on.
  • Következő órára beadandó feladat: egy TV műsorszereplő nem verbális viselkedésének egy oldalas elemzése, és az interjú saját nem verbális viselkedésének egy oldalas elemzése.
  • Szabadon választott memoriter kívülről (vers, próza, dalszöveg, min 2 versszak) a nem verbális szerepgyakhoz.

Feladatok az október 9-i órára:

  • A villanyleó (Sch Mátrix) feladat tényleges leadása.

 

Követelmények: 

 

Kommunikációs készségfejlesztő szeminárium, BMEGT41M121

Kommunikáció MA – Tanács János

Menetrend

Dátum

Témák

Leadandó

1: szept. 4.

·       Az óra tematikájának ismertetése, a hallgatók elvárásainak felmérése.

·       A félév során tevékenykedő csoportok kijelölése, feladatok kiosztása

·       Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése.

Információk strukturálási képességének fejlesztése. 1.: Tréningcéges feladat

o        Infostrukturálási feladat kiadása, majd közös rész

o        Infostrukturálási feladat bírálóinak kijelölése

·       Következő órára: Tréningcéges feladat

2: szept. 11.

·       Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése.

·       Információk strukturálási képességének fejlesztése. 2.: Villanyleo 1. rész.

·       Előadástechnika 1:  a tartalom. Tudományos vs. SCQA

·       Interjúhoz anyagok kiadása

 

·       Következő órára:  Villanyleó  1. feladat

·       Következő órára: az MA szakdolgozat rövid (egy bekezdéses) tartalmi leírása.

·       Következő órára készülés interjúra kiadott anyagok alapján

3: szept. 18.

·       Előadástechnika 2:  a nem verbális eszközök

·       Előadás: a PowerPoint és a prezi.com

·       Interjú rögzítése

·       Következő órára:  Villanyleó  2. feladat

·       Következő órára: BA-as szakdolgozat vagy nagyobb lélegzetű munka ppt-je

4: szept. 25.

·       A kommunikációs kutatás témája – szerepgyakorlat.

·       Nem verbális eszközök szerepgyakorlat

·       BA-s szakdolgozat ppt-ék előadása szúrópróbaszerűen 1.: saját ppt

·       Következő órára beadandó feladat: egy TV műsorszereplő nem verbális viselkedésének egy oldalas elemzése, és a saját interjú szereplők nem verbális viselkedésének egy oldalas elemzése

5: okt. 2.

·       BA-s szakdolgozat ppt-ék előadása szúrópróbaszerűen 1.:  másvalaki pptéje

·       Részvétel CV és motivációs levél íráson a BME állásbörzén

·       Ajánlólevél – csoportos hallgatói prezentáció

·       Következő péntekig: Ajánlólevél

6: okt. 9.

·       Részvétel CV és motivációs levél íráson a BME állásbörzén.

·       A CV – csoportos hallgatói prezentáció

·       Részvétel CV és motivációs levél íráson a BME állásbörzén.

·       A beérkezett ajánlólevelek kiértékelése

·       A szakdolgozat egésze

·       Következő órára: egy előadás első 5 ppt diájának elkészítése

·       Következő péntekig: CV

7: okt. 16

·       A szakdolgozat szerkezete (a teljes szakdolgozat szerkezetének meghatározása, fejezetekre osztása, arányok, érvelési struktúrák)

·       Motivációs levél – csoportos hallgatói prezentáció

·       A beérkezett CV-k kiértékelése

·       Következő órára:  Motivációs levél

 

7: okt 23.: elmarad

Óra nincs

 

8: okt. 30.

·       Adatok, ábrák, táblázatok, képek (mire jók ezek, és hogyan ragadják meg az olvasót?, Áttekinthető és áttekinthetetlen ábrák)

·       A mondat és a bekezdés – közös elemzési gyakorlat

·       Következő órára: egy szakdolgozati fejezet (akár BA szakdolgozatból)

·       Következő órára: a készülő MA, vagy a kész BA szakdolgozatból ábra behozása

9: nov. 6.

·       2 fordulós vita strat készülés

·       Következő órára start doksi

10: nov. 13

·       2 fordulós vita lebonyolítás és rögzítése

·       Következő órára videó elemzése

·       Következő órára: egy bekezdés a szakdolgozatból

11: nov. 20.

·       Hivatkozási rendszerek és a bibliográfia oktatói prezentáció

·       A munkaerőpiaci lehetőségek felmérése – csoportos gyakorlat

·       1. Állásinterjú – csoportos hallgatói prezentáció

·       Következő péntekig: bibliográfia

·       Következő órára: csoportonként egy cég betámadásának megtervezése

·       Csoportonként: felkészülni az állásinterjúra

12: nov. 27.

·       Bibliográfiák kiértékelése;

·       Állásinterjúk kiértékelése szerepgyakorlat keretében

·       Készülés a szakdolgozati védésre (mindenki)

 

·       Projektterv elkészítése a munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségeiről

·       Projektterv elkészítése a diplomakészítési félévre

·       A szakdolgozat befejezése és megvédése

·       Következő órára: diplomatervezési projektterv leadása

13:  dec. 04.

·       Szakdolgozati védés - szerepgyakorlat

·       Pótlási héten az óra idejére: a munkaerőpiaci elhelyezkedés lehetőségeiről projektterv leadása

Pótlási hét, dec. 11.