2011-12-II Esztétika (Építészet, vizuális kultúra, média)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

1. Közelítések az esztétikához. Tárgy, műtárgy, épület. Példák és a félév témái

2. Formák és stílusok. A tárgyaktól az épületekig: korszakok, stílusok és alkotói válaszok

3. „A tárgy elnyeri formáját”: a forma fogalma, megközelítései

4. A funkció. Kézművesség és technika. Tömegtermelés, szabványosítás, minőség. A modern építészet és a tárgykultúra/tárgyi környezet. A Bauhaus. Az avantgárd fogalma

5. Művészet-e az építészet? Észlelés, érzékelés, tapasztalás; anyag, technika, eljárás, jelentés.

6.  Képzőművészet és építészet: kortárs kapcsolatok

7.  A kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendje.  Építészet és kortárs művészet: a Ludwig Múzeum

8.  Kiállításlátogatás

9.  Kortárs művészet és befogadás. Közegek és műfajok sokszorozódása és keveredése. High and low. A befogadó szerepe, az ízlés problémája.

10. Új technikák és formák az építészetben és a tárgytervezésben. Médium, technika, módszerek.

11. Lépték, felület, ornamentika

12.  Stratégiák és teóriák: topografikus építészet, performatív építészet/design.

13. Összegzés, feladatmegbeszélés