2011-12-I Filozófia és művészet KB

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A propedeutikai jellegű előadássorozat az épített környezet és a kultúra kapcsolatát kölcsönhatásukban vizsgálja. Olyan fogalmakat és problémákat tárgyal – kultúra, nagyváros, tér, térhasználat, nyilvánosság, közterek, modern intézmények, iskola, otthon, lakás –, amelyek alapvetőek mind az épített környezet megértése, mint pedig a kulturális önértelmezés szempontjából.

Részletes tematika

1. Civilizáció, kultúra, épített környezet

2. A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

3. Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

4. Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely

5  Városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

6. Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

7. A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

8. A tanulás és tudás intézményei. Iskolatípusok és épületek

9.A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

10. Ház, otthon, lakás

11. A modern nagyváros lakástípusai és életformái

12. Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

13. Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

Tárgyleírás, órai anyagok, szövegek elérhetősége

http://server.filozofia.bme.hu/~kerekgyarto/Philosophy