2010-11-I Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

Kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok 1.

előadás + gyakorlat

Tanács János

BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék

2010. őszifélév, hétfő 14-18, E603

 

Kód: BMEGT41M121

A kurzus kreditértéke: 5

Heti óraszám: 4

A számonkérés formája: félévközi jegy (f)

Konzultáció: kedd 14-15

E-mail: janos.tanacs@gmail.com

 

 

 

A kurzus leírása.

Tantárgyi adatlap szerint, illetve a tantárgyi adatlap leírásának az oktató által – a kurzus alapvető célját és tartalmát figyelembe vevő – pontosított, kiegészített változata. A tantárgyi adatlapok Szőke Mártánál elérhetőek.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

1-3. Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése. Információk strukturálási képességének fejlesztése.

4-5. Haladó előadástechnika: váratlan előadási helyzetek kezelése, spontán előadástechnikai képességek fejlesztése.

6-8. Haladó tárgyalástechnika: Az érzelmek és az erőfölény kezelése. Kritikus tárgyalási mozzanatok, nehéz partnerek kezelése. Többszemélyes tárgyalási helyzetek. Felkészülés, tervezés, végrehajtás, elemzés, visszacsatolás.

9-12. Haladó érveléstechnika: aszimmetrikus helyzetek kezelése, csoportos érvelések, szabályozott menetű és önszabályozó viták.

13-14. Összegző esettanulmány készítése, prezentációja

 

 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

 

 • A félév teljesítéséhez szükséges minimális követelmények:

Előadás:az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre.

Gyakorlat:az órák 70%-án való részvétel, amely jelenléti ívvel kerül ellenőrzésre

A házi feladatok legalább elégséges szintű teljesítése.

 

 • Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

A határidőre leadott, de el nem fogadott gyakorlati feladatok egyszer pótolhatók.

A határidőn túl leadott dolgozatok pótfeladatot vonnak maguk után.

 

 

 

A félévi jegy kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

 • Esettanulmány

30 %

 

86-90 %:

jeles

 • Gyakorlati házi feladatok (5 db a félév folyamán, 5x10%)

50 %

 

70-85 %:

 • Szakirodalmi információszerző dolgozat

20%

 

56-70 %:

közepes

 •  

 

 

40-55 %:

elégséges

 •  

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

 

 

 

Értékelési szempontok

 

A feladatok dokumentációjánál a tartalom mellett kiemelt jelentőségű a tartalomhoz illeszkedő struktúra és forma kidolgozottsága, minősége, a kommunikációs mester szakemberhez méltó megformáltság.

 

 

 

 

Kontaktóra: (15x4 óra)

60

Esettanulmány

25

5 db házi feladat elkészítése (5x8 óra)

40

Féléves dolgozat

25

Összesen

150

 

 

Szakirodalom

 

Kötelező irodalom:

Érveléstechnika:

Forrai G.: Informális logika, online tananyag, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html

Margitay T.: Az érvelés mestersége, Typotex, Bp. 1999, (második kiadás: 2007)

Zentai I.: A meggyőzés csapdái. Typotex, Bp. 1999.

 

Tárgyalástechnika:

Fischer, R.—Ury, W.—Patton, B., 1997, A sikeres tárgyalás alapjai, Budapest: Bagolyvár.

Fisher, R., és Brown, S., 1997, Kapcsolatépítés a tárgyalások során, Budapest: Bagolyvár

Lawson, Ken: Az eredményes tárgyalás, 2008, Budapest: Alexandra

Ury, W., 1993, Tárgyalás nehéz emberekkel, Budapest: Bagolyvár. 

A félév tervezett programja

 

Alk.

Dátum

Előadások ÉS

Gyakorlatok témái

Tényleges határidők

feladatok, leadási határidők, zárthelyi dolgozatok stb.

 1.  

Szept. 6.

Haladó tárgyalástechnika 1.: Az érzelmek és az erőfölény kezelése. Kritikus tárgyalási mozzanatok, nehéz partnerek kezelése.

 

 

 

 

 1.  

Szept. 13.

Haladó tárgyalástechnika 2.: Többszemélyes tárgyalási helyzetek. Felkészülés, tervezés, végrehajtás, elemzés, visszacsatolás.

 

 

 

 

 1.  

Szept. 20.

Haladó tárgyalástechnika: Az érzelmek és az erőfölény kezelése. Kritikus tárgyalási mozzanatok, nehéz partnerek kezelése. Többszemélyes tárgyalási helyzetek. Felkészülés, tervezés, végrehajtás, elemzés, visszacsatolás.

 

 

 

 

 1.  

Szept. 27.

Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése. Információk strukturálási képességének fejlesztése. 1.

 

 

 

Tárgyalástechnika feladat leadása

 1.  

Okt. 4.

Információszerző és elemzési képességek átvilágítása és fejlesztése. Információk strukturálási képességének fejlesztése. 2.

 

 

Információszerző feladat első részének leadása

 1.  

Okt. 11.

Haladó előadástechnika: váratlan előadási helyzetek kezelése, spontán előadástechnikai képességek fejlesztése. 1.

 

 

Elemzési képesség fejlesztő feladat leadása

 1.  

Okt. 18.

Haladó előadástechnika: váratlan előadási helyzetek kezelése, spontán előadástechnikai képességek fejlesztése. 2.


Információszerző feladat prezentációja

Info szerző feladat első rész  leadása

Információszerző feladat második részének leadása és prezentációja

 1.  

Okt. 25.

Haladó érveléstechnika: aszimmetrikus helyzetek kezelése, csoportos érvelések, szabályozott menetű és önszabályozó viták. 1.

Info szerző feladat 2-ik rész  leadása

 

 1.  

Nov. 1.

 

Mindenszentek napja

 

 

 1.  

Nov. 8.

Haladó érveléstechnika: aszimmetrikus helyzetek kezelése, csoportos érvelések, szabályozott menetű és önszabályozó viták. 2.

 

 

 1.  

Nov. 15.

Haladó érveléstechnika: aszimmetrikus helyzetek kezelése, csoportos érvelések, szabályozott menetű és önszabályozó viták. 3.

Érveléstechnika feladat leadása

 1.  

Nov. 22.

Összegző esettanulmány készítése, prezentációja

 

 

 1.  

Nov. 29.

Összegző esettanulmány készítése, prezentációja

 

Esettanulmány dokumentáció és prezentáció leadása

 1.  

Dec. 6.

Félévzáró értékelés

 

Szakirodalmi információszerző dolgozat leadása 

  

Követelmények: 

A „Szakirodalmi információszerző dolgozat” leírása

 

 • A félév során folyamatos feladat: egy kommunikációs szakember munkájához kapcsolódó bármilyen ismeret, készség fejlesztését szolgáló médium megismerése.
 • Tárgyalás és érveléskönyv kizárva, hiszen itt a többletekről, a továbblépésről van szó, minden más oké: újság, tévé- és rádióműsor, minőségi netes portál, és lehet marketingkommtól politkampányon át érvelés, tárgyalás, előadástech, vezetői ismeretek stb. 

 

 

A dolgozat 2 részből áll:

1. rész: a médium összefoglalása, az ott begyűjtött ismeret összegzése, esetleges módszertani transzformáció: marketkomm cikkből származik, de polit kampányban gondolod használni stb.

 • A dolgozat része a feladatleírás elkészítése magad számára: tervezd meg, hogyan kívánod használni az ismereteket! Csinálj feladatleírást magad számára! Ez a feladatleírás fogja képezni a 2. részben leadott házi dolgozatod értékelési alapját.
 • Terjedelem, struktúra: Te dolgozod ki.

Határidő: nov. 22.

 

2. rész: a feladat kivitelezése: saját leírásod alapján a feladat elkészítése.

Határidő: jan. 18., kedd.

 

A munka lehet konvergens: valamelyik tárgyadat (kommkampányterv vagy egyéb mestertárgy), esetleg szakdoga támogathatja, kapcsolódhat munkahelyedhez stb. csak tedd világossá a dolgozatban. Határok, átmenetek, kapcsolatok váljanak világossá!