Kommédia Konzulensek

Printer-friendly version

 

KONZULENSEK TÉMATERÜLETEI
Kommunikáció- és médiatudomány BA és MA szakos hallgatóknak
 

Oktató neve

Témakör

Bárdos Dániel

Tudománykommunikáció, a tudomány retorikája, vizuális reprezentációk és vizuális érvelés a tudományban, tudományos viták médiareprezentációja

Bíró Gábor István

A társadalomtudományok kommunikációja, vizuális reprezentációk a társadalomtudományokban, áltudomány és tudomány vitája a médiában, a tudománykommunikáció társas és kulturális keretei.

Csordás Hédi Virág

Vizuális érvelés és retorika, vizuális kommunikáció, marketingkommunikáció, meggyőzéstechnika, online média, üzleti kommunikáció, Public Relations, kampánytervezés.

Danka István

A trollkodás retorikája és dialektikája; az online zaklatás pragmatikai vonatkozásai; üzleti kommunikáció; employer branding; PR és marketingkommunikáció; válságkommunikáció; CSR.

Egres Dorottya

Érveléstechnika, meggyőzéstechnika, nyilvános kommunikáció, retorika, keretezés, politikai kommunikáció, környezetvédelmi kommunikáció, influencer marketing.

Geng Viktor

Érveléstechnika, érvelési és alapvető logikai problémák megjelenése a vitákban, vitatechnika, vitakultúra. Közéleti, társadalmi, vallási, etikai problémákkal kapcsolatos viták és összeesküvés-elméletek elemzése, vizsgálata.

Héder Mihály

Technológia reprezentációk, modern webdesign kérdései, internet technológiák és szabályozási kérdések.

Héder-Nádasi Eszter

Orvostudomány és populáris kultúra, orvostudomány és média / közösségi média, tartalomfejlesztés és médiapiac, kritikai kultúrakutatás, populáris kultúrakutatás (televíziózás).

Karakas Alexandra

Design, designelmélet, kommunikáció design, vizuális kultúra, vizuális kommunikáció, képi narratíva.

Kutrovátz Gábor

Érveléselmélet, logika. Érvek a tudományban és a tudomány történetében. Tudomány és áltudomány. Szakértelem, hogyan ítélik meg a laikusok a szakértők kommunikációját.

Láng Benedek

Tudomány és áltudomány vitája a médiában, A kommunikáció titkos útjai (kriptográfia és szteganográfia), heurisztikák.

Petschner Anna

Tudománykommunikáció, Tudomány és áltudomány, Vizuális kommunikáció a tudományban, Tudósok és tudomány ábrázolása a popkultúrában.

Szabó Krisztina

Tárgyalástechnika, kampánytervezés (kiemelten: kulturális színtéren), meggyőzéstechnika, nyilvános kommunikáció, retorika, kríziskommunikáció, digitális olvasás-szövegértés, oktatásfejlesztés, gamifikáció.

Szemere Alexandra

Meggyőzéstechnika, retorika, nyilvános kommunikáció, nonverbális kommunikáció, oktatásfejlesztés, gamifikáció.

Ziegler Zsolt

Marketingkommunikáció, Meggyőzéstechnika, Kampánytervezés, Heurisztikák.

 

Frissítve: Budapest, 2021. február 3.
 
Filozófia és Tudománytörténet Tanszék