Primary tabs

Zemplén Gábor's picture

Zemplén Gábor

Fogadóóra:
hétfő 14.30-16.30, E 605 (előzetes bejelentkezés szükséges)
E-mail: zemplen [kukac] filozofia.bme.hu

In English In English

ZEMPLÉN Gábor Áron (1973, Budapest) tudománytörténész, a BME Filozófia és Tudománytörténet tanszékének docense. Kutatási területe az optikatörténet, tudományfilozófia-történet és az argumentációelmélet. Oktatói profilja alapján oktatott tárgyai: Érveléselmélet, Dialektika és Retorika, Üzleti kommunikáció, Kutatásmódszertan, Reprezentációelméletek, Tudománytörténet, Tudományfilozófia. 

Az elsősorban nem szakos (szab. vál. és köt. vál.) tárgyak kapcsán (Kultúra és kultúrák, Kutatásmódszertan, Tudomány és áltudomány, stb.) elsődleges célom a tudásátadás deficit-modelljére épülő oktatási struktúrában növelni a kontextus-vezérelt tudásátadási formák arányát arányát. Ebben a felfogásban a hallgató nem a tudás passzív befogadójaként jelenik meg, hanem saját kérdésekkel, döntési heurisztikákkal és problémákkal rendelkező ágensként, ahol az oktató célja a hallgatók életvilága számára relevánssá tenni a tananyagot. A tudás-igény irányításában, a tájékozódási képesség facilitálásában, az élet-hosszig tartó tanulás és az egyéni felelős döntéshozói magatartás kialakításában a tanulócentrikus problémafelvetési és elemzési eszközök nyújtanak segítséget. Cél olyan tananyagok fejlesztése, amelyek egyszerre segítik a szakmai tartalom elsajátítását és segítik az ahhoz kapcsolódó gyakorlati készségek megszerzését. 2016-ban fejlesztett tárgy: Kutatásmódszertan angol nyelven (Gyarmathy Ákossal). 

A szakos graduális tárgyak esetében a hallgatók bevonását a kurzusok kialakításába fontos célnak tartom, mind a tanulási hatékonyság növelése miatt, mind a flexibilis, projekt-alapú munkakörnyezetbe szocializálódás megkönnyítése miatt. A Kommunikációtervező szakkal számos olyan gyakorlat és modell oktatása vált fontossá, amelyek mindeddig nem standardizálódtak egyetemi tananyagként. Ezeknél a tárgyaknál a tréning-fejlesztésen keresztül megszerzett gyakorlati ismeretek segítik a didaktikai transzpozíciót. Órai csoportunk szerepelt már a Műcsarnokban, tartott tréninget Pécsett, egyetemistáknak, és más egyetemek szakkollégiumában.