Primary tabs

Tanács János's picture

Tanács János

Kutatási terület:
Bolyai-féle nem-euklideszi geometria felfedezésének fogalmi, módszertani, társas megismerési kérdései; érvelés- és tárgyalástechnika, az újságírással kapcsolato sperek stratégiai tanulságai
TMTT Publikációs Adattár:
Kiemelt publikációk:

Tanács János
The Problem of Parallels as a Protestant Problem in Late Eighteenth-Century Hungary.
In: T Demeter, K Murphy, C Zittel (szerk.)
Conflicting Values of Inquiry: Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe.
Leiden: Brill Academic Publishers, 2013. pp. 1-20. Kötet megjegyzések: forthcoming

2.
Tanács János
The Insufficiency of the Traditional Platonism from the Viewpoint of Incompatible Mathematical Theories.
pp. 714-715.
XXIII World Congress of Philosophy. Philosophy as Inquiry and Way of Life., Athens 04-10 August 2013, University of Athens, School of Philosophy, University Campus-Zografos (2013)

3.
Tanács János
The Argumentative and Heuristic Role of Diagrams in the Formation of Non-Euclidean Results.
4th Visual Learning Conference – Budapest, Nov. 15–16, 2013 (2013)

4.
Tanács János
Összeférhetetlen geometriai elméletek: Kihívások a matematikai platonizmus különböző változataival szemben.
In: Zvolenszky Zsófia és tsai (szerk.)
Nehogy érvgyűlölők legyünk: Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára.
Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2013. pp. 130-139. ISBN: 978-963-236-423-0
Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

5.
Tanács János
A Bolyaiak absurdum-vezérelt helyettesítési kísérletei a Párhuzamosok Problémájának megoldására.
MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 1: pp. 126-141. (2013)