Primary tabs

Pinkasz András's picture

Pinkasz András

E-mail: andras.pinkasz [kukac] filozofia.bme.hu

Magamról:

Tanulmányaim a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem makroelemző főszakirányon és gazdaságpolitika mellékszakirányon. Ugyanekkor a Társadalomelméleti Kollégium tagja voltam, ahol lehetőségem volt olyan közgazdasági elméleteket tanulmányozni, amely a gazdaságra mint a társadalomba beágyazott intézményre tekint. Szakdolgozatom a nemzetijövedelem-számítás módszertanáról szóló vitáról írtam, amelynek menetét és eredményét tudásszociológiai megközelítéssel magyaráztam. Ezt követően kerültem be ösztöndíjas hallgatóként a BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolába azzal a céllal, hogy a science studies-zal és tudománytörténettel foglalkozzak, és ötletet merítsek a gazdaságstatisztikai adatok kritikai értelmezéséhez.

Az elemzési eszköztáram fontos részét jelenti a világrendszer-megközelítés hagyományain alapuló globális politikai gazdaságtan. Ezen kereten belül teszek kísérletet a kelet-európai gazdasági folyamatok megértésére, továbbá terveim szerint ez meghatározó eleme lesz annak a tudásszociológiai kutatásnak, amelynek célja a kelet-európai közgazdasági gondolkodás megértése, elsősorban 1953 és 1974 közötti időszakát. Mindezeket a kutatásokat a Helyzet Műhely tagjaival kollektív munkában végzem.

A tanszéken oktatott órák közül kezdetben a Meggyőzéstechnikához, majd az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés tárgyhoz kapcsolódtam, de más órákon is közreműködtem. Egyetemi tevékenységeim mellett a Fordulat című kritikai társadalomelmélettel foglalkozó folyóirat szerkesztője vagyok. 2013 januárja óta tagja vagyok a kritikai társadalomtudományos keretben kutatásokat folytató Helyzet Műhelynek.

Mindezek mellett éveken át makrogazdasági és monetáris politikai kérdésekben
a Napi Gazdaság szakújságírója voltam, részt vettem a lap Makrogazdaság mellékletének kialakításában annak első szerkesztőjeként. Ezzel párhuzamosan többedmagammal
a Napi Gazdaság Online szerkesztője voltam.

2012 végéig mindezt Pintér András néven tettem, ezt Pinkasz András néven folytatom, sokáig az ebből adódó káosz és skizofrénia szépségeit élveztem, most már csak a Neptun áll az utamban.

Szabadidőmben futok, sportolok, Budapest (és ha van rá mód más nagyvárosok) különböző városrészeiben sétálok, zenét hallgatok, vagy éppen a  nyolcadik kerületi Gólyában vagyok. Újabban igyekszem ismét szépirodalmat olvasni.