Primary tabs

Láng Benedek's picture

Láng Benedek

Kutatási terület:
közép- és koraújkori tudománytörténet, historiográfia, titkosírások és kódok a kora-újkorban
TMTT Publikációs Adattár:
Kiemelt publikációk:

Könyvek

A Rohonci kód, Budapest: Jaffa, 2011, 227 old. Ismertetések: 1, 2, 3.

Láng Benedek, Tóth G. Péter, A kincskeresés 400 éve Magyarországon (kézikönyvek és olvasóik), Bevezetővel ellátott szövegkiadás. L’Harmattan, 2009, 200 old.

Unlocked Books, Manuscripts of Learned Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, monográfia, Penn State University Press, 2008, 334 old. Letölthető innen. Recenziók: 1.

Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, A tudomány határai, háromszerzős kötet a demarkáció kérdéséről. Typotex kiadó. 2008, 373 old. Letölthető innen. Ismertetések itt.

Mágia a középkorban, Budapest: Typotex kiadó, 2007, 163 old. Ismertetések itt.

 

Szerkesztett könyvek

Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds. Határmunkálatok a tudományban, Budapest: L’Harmattan kiadó, 2010. 241 old.

Fehér Márta, Zemplén Gábor, Láng Benedek, eds., Tudás az időben, Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Évkönyv, Budapest, 2004, 168 old.

 

Tanulmányok

Az emberek titkai: A rejtjelezés társadalomtörténete Magyarországon, Korall 43 (2011): 174–189.

Saint Christopher, the Patron of Treasure Hunters in Ottó Gecser, József Laszlovszky, Balázs Nagy, Marcell Sebők, Katalin Szende, eds. Promoting the Saints. Cults and Their Contexts from Late Antiquity until the Early Modern Period. (Budapest: CEU Press, 2011.), 305-310.

Experience in the anti-astrological arguments of Jean Gerson, in Thomas Bénatouil and Isabelle Draelants, eds., Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale. Actes du colloque international de Pont-à-Mousson, 5-7 février 2009. Firenze: Edizioni del Galluzzo-SISMEL, (Micrologus’ Library), 2011, 309-321.

Why don’t we decipher an outdated cipher system? The Codex of Rohonc, Cryptologia, 34 (2010): 115 – 144. Pre-print letölthető innen.

The Renaissance of the Middle Ages in Hungary, Annual of Medieval Studies at CEU 15 (2009): 247-256.

A világ felosztása – Mesterséges nyelvtervezetek Nyugat-Európában és Magyarországon, Kommentár 2009/5: 14-21.

The Art of memory and magic (the ars memorativa and the ars notoria), in Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, ed. Rafal Wójcik, 87-93. Poznan: Bibioteka Uniwersytecka, 2008.

Miért nem fejtünk meg egy elavult titkosírást? – 1 (A „rohonci kódex”), in "Mielz valt mesure que ne fait estultie". A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére. Szerk. Bartók István, Hegedűs Béla, Szegedy-Maszák Mihály, Szentpéteri Márton, Seláf Levente, Veres András, 141-147. Krónika Nova Kiadó, Budapest, 2008.

The Criminalization of Possessing Necromantic Books in Fifteenth Century Krakow in Thomas Wünsch, ed., Religion und Magie in Ostmitteleuropa (Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Frühe Neuzeit), 257-271, Berlin: LIT Verlag, 2006.

Demons in Krakow, and Image Magic in a Magical Handbook, in Gábor Klaniczay, Éva Pócs, eds., Demons, Spirits, Witches / II: Christian Demonology and Popular Mythology 13-44, Budapest: Ceupress, 2006.

Kutrovátz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor, eds., “A tudományon innen és túl” Bevezető és négy angolból fordított cikk publikálása, Replika 54-55 (2006): 119-205.

The Alchemical Mass of Nicolaus Melchior Cibinensis: Text, Identity and Speculations, Kiss Farkas Gáborral és Cosmin Popa-Gorjanuval közösen írt cikk, Ambix 53 (2006): 143-159.

Recenzió Pierre Duhem A jelenségek megőrzése című könyvéről, BUKSZ 2006/2, 174-178.

Angels around the Crystal: the Prayer Book of King Wladislas and the Treasure Hunts of Henry the Czech, Aries: Journal for the Study of Western Esotericism 5 (2005): 1-32.

Angyalok a kristály körül: Ulászló király imádságos könyve, Magyar Könyvszemle 121 (2005): 117-139.

A Da Vinci-kód. BUKSZ 2005/1: 58-62.

Tudománytörténet, BUKSZ, 2004/4: 317-327.

Középkori diákok mágikus kézikönyvei: avagy milyen tanulmányokat folytathatott volna Faust a krakkói mágusiskolában? in Pócs Éva, ed., Áldás és átok, csoda és boszorkányság: vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről IV.) 175-194. Budapest: Balassi Kiadó, 2004.

Titkosított mágikus források egy középkori könyvtárban (Richard de Fournivale Biblionomiája és a Speculum astronomiae), Iskolakultúra, 2003/2, 3-11.