Primary tabs

Fehér Márta's picture

Fehér Márta

Kutatási terület:
Tudományfilozófia, tudománytörténet, XVII. – XVIII. századi fizikatörténet, tudásszociológia.
TMTT Publikációs Adattár:
Kiemelt publikációk:

 A. 2001-2005. közötti 5 legfontosabb közleménye:

1. Fehér, M. 2001, Lo natural y lo artificial: un esayo de clariciation conceptual, in: Lopez Cerezo-Lujan Palacios (eds.):Filosófia de la tecnologia, Madrid

2. Fehér, M. 2002, Durkheim és Piaget, in: Forrai G. (szerk.): Forrásvidékek, társadalomtudományi tanulmányok, Új Mandátum kiadó Bp.

3. Fehér, M. 2003., Az episztemológia morális dimenziója, in: Farkas K.- Orthmayr I. (szerk.): Bölcselet és analízis, Eötvös Kiadó Bp.

4.Fehér, M.- Pléh Cs. 2004., Párbeszéd az emberi gondolkodás második kopernikuszi fordulatáról, in: Gervain J.-Pléh Cs. (szerk.): Láthatatlan megismerés, Osiris

5. Fehér, M. 2005. Th. Kuhn kognitív fordulata, Magyar Filozófiai Szemle 2005/3.

 

B. 10 legtöbbet idézett munkája a hivatkozások számával:

1. Fehér, M. – Hársing L. 1976. A tudományos problémától az elméletig, Kossuth Kiadó Bp. 252 pages, független idézet: 37

2. Fehér, M. 1979., A tudományfejlődés-elméletek története, Bp.124 pages független idézetek száma : 72

3. Fehér, M. 1982, Galileo and the Aristotelian Ideal of Science, Studies in History and Philosophy of cience,vol.13/2., If: 0,552, független idézetek száma: 22

4. Fehér, M. 1983., A tudományfejlődés kérdőjelei, Akadámiai Kiadó, Bp. 191 pages, független idézetek száma: 91

5. Fehér, M. 1986., The method of analysis-synthesis and the structure of causal explanation in Newton, International Studies in the Philosophy of Science,

vol.1/1., független idézetek száma: 11

6. Fehér, M. 1988., Epistemology naturalised versus epistemology socialised, in: Hronszky I. - Fehér M.- Dajka B. (eds..): Scientific Knowledge Socialized, Kluwer,

Dordrecht-Boston, független idézetek száma: 17

7. Fehér, M. 1990, Acerca del papel assignado al público por los filósofos de la ciencia, in: A. Elena-J.Ordonez (eds.): La ciencia y su público, Madrid,

független idézetek száma: 8

8. Fehér, M. 1995., Changing Tools, Case studies in the history of scientific methodology, Akadémiai Kiadó, 194 pages, független idézet: 63

9. Fehér, M. 1998., The changing of the roles accorded to the lay public in science, in: M..Fehér - O.Kiss - L.Ropolyi (eds.): Hermeneutics and Science, Kliwer Academic Publishers, független idézetek: 15

10. Fehér, M. 2000., Patterns of arguentation in Galileo’s Discorsi, in: J.Rosenhoise (ed.):Science, Humanities and Education, Essays on Modern Culture, Haifa, pp. 12-27.,független idézetek: 23

 

Összes független idézet száma: 359